Skuteczne zabiegi, które zapewnia medycyna estetyczna.

W medycynie estetycznej stosowane są coraz bardziej skuteczne zabiegi, co wynika między innymi z postępu w tej dziedzinie medycyny. Intensywny rozwój medycyny estetycznej jest między innymi spowodowany zainteresowaniem ze

Read More

Efekty, które zapewnia medycyna estetyczna przy redukowaniu efektów starzenia się.

Skuteczność zabiegów medycyny estetycznej sprawia, że coraz większa liczba pacjentów decyduje się na takie zabiegi. Zabiegi medycyny estetycznej pozwalają na poprawienie wyglądu w sytuacji, gdy kosmetyki czy zabiegi kosmetologiczne nie są w stanie przynieść już oczekiwanych efektów. W ten sposób medycyna estetyczna warszawa to rozwiązanie dla osób, u których występują głębsze zmiany związane ze starzeniem się. Wynika to z sytuacji, w której

Read More

Leczenie macicy

Ogólnie biorąc leczenie wypadania części rodnych przez zakładanie krążków może dać dobre wyniki tylko wówczas, gdy wypadanie i obniżenie dotyczy tkanek leżących ponad szczeliną płciową, krążek zakłada się bowiem w ten sposób, aby opierał się o brzegi tej mięśniowej szczeliny. Dlatego bezcelowe jest stosowanie krążków, jeśli wypada dolna część tylnej ściany pochwy. Ale i w tych przypadkach wypadania przedniej ściany pochwy krążek nie może zapobiec pojawianiu się jej w szparze sromowej podczas parcia. W przypadkach, w których wypadnięta macica tworzy wraz z pochwą guz przed szparą sromową, a więc w których pochwa jest szeroka, stosuje się powszechnie krążki w kształcie pierścienia (Mayera) lub talerzyka (Prochownika). Dobór krążka nie jest rzeczą łatwą.

Read More

Dyskusja nad kwestią cudzołóstwa

Zagadnienia przestępczości seksualnej na IX Kongresie Międzynarodowym Prawa Karnego w Hadze w 1964 r. Jednym z tematów obrad IX Międzynarodowego Kongresu Prawa w Hadze w sierpniu 1964 r. (zorganizowanego przez Association Internationale de Droit Pénal) był problem karalności niektórych przestępstw seksualnych, a mianowicie cudzołóstwa, homoseksualizmu, kazirodztwa. Niektórźy referenci krajowi omawiali także zagadnienia innych przestępstw seksualnych, jak zgwałcenie, pedofilia itp. Brak miejsca w tym opracowaniu na przedstawienie, choćby w skrócie, poglądów rozbieżnych i kontrowersyjnych, wypowiadanych na tym Kongresie w referatach i w dyskusji. Ograniczymy się tu więc do wyselekcjonowania niektórych ciekawszych momentów z tej wymiany poglądów oraz do omówienia uchwał w tym przedmiocie, jakie Kongres podjął.

Read More

Zaburzenia jajników należące do grupy drugiej

Jeśli zaburzenie dotyczy obu stron, macica może być nawet prawidłowego kształtu, a tylko w jej jamie napotykamy nieprawidłowości.

Read More

Zaburzenie psychoseksualne

Wpływ czynników kulturowych na kształtowanie się pojęcia normy lub patologii jest powszechnie znany. Pojęcie „zaburzenie psychoseksualne” jest nie tylko pojęciem medycznym, lecz także uwarunkowanym kulturowo. Jest więc pojęciem niestałym i odnosi się tylko do określonego kręgu kulturowego. Czynność, która w jednej kulturze uważana jest za zjawisko chorobowe, nienormalne, może być w innej kulturze lub epoce zjawiskiem mieszczącym się w granicach normy. Typowym przykładem tego są zapatrywania na istotę homoseksualizmu i kazirodz wa w różnych kulturach i w różnym czasie. Różnorodne zboczenia seksualne występowały we wszystkich kulturach i czasach. W historii zmier niał się tylko stosunek społeczeństwa do zboczeń, które były na przemian gloryfikowane, tolerowane lub potępiane. U niektórych ludów były nawet kultywowane jako rytuał symboliczno-magiczny.

Read More

CYKL MIESIĄCZKOWY KOBIETY

Brak lub skąpe występowanie owłosienia łonowego i pachowego, eunu- choidalne proporcje budowy ciała u chłopców, znaczny niedorozwój narządów płciowych, któremu towarzyszy u dziewcząt brak miesiączkowania i rozwoju piersi, u chłopców brak erekcji i polucji, a u obu płci uderzenia gorąca i zlewne poty – po 18 roku życia – wskazują na opóźnione dojrzewanie płciowe. Towarzyszą mu zwykle zaburzenia emocjonalne wyrażające się uczuciem zmęczenia, obniżonym nastrojem, poczuciem mniejszej wartości. W przeciwieństwie do przedwczesnej dojrzałości płciowej, w przypadku jej opóźnionego występowania częściej spotyka się postać patologiczną niż prawdziwą, wynikającą z małego prawdopodobieństwa pojawienia się w populacji opóźnionego (powyżej 18 roku życia) dojrzewania płciowego.

Kobiety w w...

Read More

Tyłozgięcie wolne

Krótkotrwałe tyłozgięcie macicy jest zjawiskiem bardzp częstym i pozostaje w związku z prawidłowymi czynnościami fizjologicznymi ustroju kobiety. Wybitna ruchomość trzonu macicy w stosunku do szyjki i jego zwiotczenie w okolicy cieśni sprawiają, że podniesienie i tylopochylenie macicy, wywołane przez wypełnienie pęcherza moczowego, łatwo może przemienić się w stałe, jeśli po oddaniu moczu pętle jelita wsuną się między pęcherz i macicę. Wprawdzie w zwykłych warunkach więzadła przytrzymujące szyjkę macicy w tyle oraz więzadła obłe, napinające się przy wybitniejszym przesunięciu trzonu do tyłu, sprawiają, że trzon opada ku przodowi w miarę opróżniania się pęcherza, jeśli jednak, jak w przypadkach niedorozwoju macicy, „ruchomość trzonu w stosunku do szyjki wskutek zwiotczenia jest wybitnie zaznaczona, a pętle jelita dostaną się do uchyłka pęcherzowo-macicznego otrzewnej, ciśnienie śródbrzuszne będzie oddziaływać na przednią ścianę macicy spychając trzon w dół i powodując jego zginanie w stosunku do szyjki. Jeśli tyłozgięcie utrzymuje się przez czas dłuższy, trzon leżący za szyjką w zatoce Douglasa przesuwa ją coraz bardziej ku przodowi, zwłaszcza jeśli przyczynia się do tego nacisk od tyłu wypełnionej kałem prostnicy (nawykowe zaparcie stolca). Jest rzeczą zrozumiałą, że w następstwie tego przychodzi stopniowo do rozluźnienia łączno- tkankowych połączeń tkanki miedniczej z tylną ścianą miednicy oraz rozciągnięcia więzadeł obłych, zwłaszcza jeśli te z natury już nie odznaczają się jędrnością.

Do ta...

Read More

Środki powodujące skurczenie się mięśni gładkich

Przede wszystkim należy chorą położyć do łóżka w pozycji na wznak, z głową opuszczoną poniżej poziomu jej miednicy. Powinna ona unikać większych poruszeń, pozostając w zupełnym spokoju i nie podnosić się. Zimne napoje, zimne mięso, galaretki i owoce są najstosowniejszym dla niej pokarmem. Chora może zacząć wstawać z łóżka dopiero po ustaniu krwawienia i to dopiero w dwa lub trzy dni po nim.

Chociaż już sam spoczynek może decydować o zatrzymaniu krwawienia, stosujemy zwykle dodatkowo środki farmaceutyczne. Leki tamujące krwawienie są środkami znanymi od dawna, a działanie ich polega albo na wzmożeniu krzepliwości krwi, albo na wywoływaniu skurczów drobnych naczyń krwionośnych, dzięki oddziaływaniu tych leków na wlókienka mięśniowe gładkie znajdujące się tak w ścianie naczyń, jak w ścianie

Read More