BADANIA PAWLIKOWSKIEGO I PODKUL

Względnym przeciwwskazaniem do leczenia HCG jest uprzednio nieskuteczne leczenie tym preparatem.

Dawkowanie. W 1974 r. WHO opracowało zalecenia dotyczące dawek HCG w zależności od wieku leczonych dzieci. Uprzednio stosowane mniejsze dawki nie dawały zadowalających wyników, a jednorazowe dawki do 5000 j.m. wywoływały obrzęk lub bolesne powiększenie jąder. Często obserwowano też uszkodzenie ich czynności. nie powinno być wstrzymane do tego okresu. Teoretycznie wystąpienie dojrzewania płciowego powinno być uważane za ostateczny termin rozpoczęcia leczenia wnętrostwa. Z badań Podkul [48] wynika, że częstość występowania wnętrostwa u chłopców w wieku szkolnym wyraźnie maleje wraz z wiekiem od 2,17% u chłopców w wieku 7-8 lat do 0,40% w wieku 14-15 lat. Możliwość samoistnego zstąpienia jąder w okresie dojrzewania nie upoważnia jednak do powstrzymania się od wcześniejszego leczenia.

Z badań Pawlikowskiego i Podkul [46] wynika, że zmiany wsteczne w kanalikach plemnikotwórczych niezstąpionych jąder pojawiają się już w 5 roku życia, a w szerszym materiale Manciniego i wsp. [37] zmiany wsteczne kanalików obserwowano już w drugim roku życia u chłopców z wnętrostwem. Mimo że etiologia wnętrostwa nie jest jednorodna i nie jest jasne, w których przypadkach występuje pierwotna niedomoga jąder, a wr których wnętrostwo jest przyczyną zmian wstecznych w obrębie gonad, należy przyjąć, że farmakologiczne leczenie powinno rozpoczynać się w drugim roku życia [4],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>