Betametazon i deksametazon

Przedstawione zestawienia leków kortykosteroidowych mają układ alfabetyczny, ułatwiający szybkie odnalezienie w spisie poszukiwanego preparatu, z tym zastrzeżeniem, że wśród nazw firmowych na pierwszym miejscu umieszczono leki produkcji ZPF Polfa. Ponieważ układ ten nie

Betametazon i deksametazon wywierają najsilniejsze działanie immu- nosupresyjne i przeciwzapalne spośród preparatów glikokortykosteroidów, dostępnych zarówno w postaci tabletek, jak i wstrzyknięć dożylnych i domięśniowych. Podobnie spotęgowane są także ich działania metaboliczne oraz hamujący wpływ zwrotny na podwzgórze i przysadkę. Tradycyjnie przyjmuje się, że deksametazon działa 30 razy silniej od kortyzolu, jednak z badań Meikle’a i wsp, [9] wynika, że ogólny wpływ jednorazowej dawki deksametazonu okazuje się po kilkunastu godzinach 100-150 razy silniejszy w porównaniu z jednorazową dawką hydrokortyzonu. Badanie in vitro wskazuje na szczególną obfitość receptorów dla deksametazonu w przednim płacie przysadki, co wyjaśnia silnie hamujący wpływ tego steroidu na wydzielanie kortykotropiny. Z tego względu należy świadomie unikać deksametazonu w długotrwałych kuracjach, z wyjątkiem wrodzonego zespołu nadnerczowo-płciowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>