CYKL MIESIĄCZKOWY KOBIETY

Brak lub skąpe występowanie owłosienia łonowego i pachowego, eunu- choidalne proporcje budowy ciała u chłopców, znaczny niedorozwój narządów płciowych, któremu towarzyszy u dziewcząt brak miesiączkowania i rozwoju piersi, u chłopców brak erekcji i polucji, a u obu płci uderzenia gorąca i zlewne poty – po 18 roku życia – wskazują na opóźnione dojrzewanie płciowe. Towarzyszą mu zwykle zaburzenia emocjonalne wyrażające się uczuciem zmęczenia, obniżonym nastrojem, poczuciem mniejszej wartości. W przeciwieństwie do przedwczesnej dojrzałości płciowej, w przypadku jej opóźnionego występowania częściej spotyka się postać patologiczną niż prawdziwą, wynikającą z małego prawdopodobieństwa pojawienia się w populacji opóźnionego (powyżej 18 roku życia) dojrzewania płciowego.

Kobiety w wieku dojrzałym miesiączkują przeciętnie co 27 – 31 dni, ale – jak wynika to z ryciny 6 – w tym okresie życia cykle miesiączkowe mogą być krótsze lub dłuższe o parę dni. Oznacza to, że czas trwania cyklu miesiączkowego dwóch kobiet w wieku 30 lat może się różnić nawet o 10 dni, a będzie to jednak zaliczone do zjawisk normalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>