Identyfikacja z płcią – rozwinięcie

W momencie kiedy dziecko zaczyna orientować się, iż przynależy do jednej płci, rozpoczyna się bardzo ważny dla rozwoju erotycznego proces identyfikacji z płcią. Prawidłowym skutkiem tego procesu powinno być pełne zaakceptowanie posiadanej płci biologicznej i podjęcie roli społecznej związanej z tą płcią. Inaczej mówiąc, dziewczynka powinna być w pełni zadowolona z faktu, że w przyszłości ma być kobietą, żoną, matką.)Atrybuty przynależne biologicznej i społecznej roli kobiety powinny wydać się jej pociągające i powinny zostać przez nią całkowicie zaakceptowane. Podobne efekty powinien przynieść proces identyfikacji z płcią zachodzący u chłopca. W jaki sposób cele te są realizowane w procesie wychowania?

Musimy w tym miejscu powrócić do zagadnienia wzorców osobowościowych, jakimi są matka i ojciec. Umiejętne wychowanie, dające podstawy do prawidłowego rozwoju erotyki polega w tym wypadku na stworzeniu takiej atmosfery w domu rodzinnym, w której dziewczynka z radością przyjmuje informację o tym, że w przyszłości będzie taka jak mama, a chłopiec, że będzie taki jak ojciec. W prawidłowo funkcjonujących rodzinach, o harmonijnym układzie wewnętrznych stosunków społecznych, nie ma na ogół zakłóceń w procesie identyfikowania się z płcią. Po to, aby dziewczynce rola kobiety wydała się pociągająca, matka musi być dla niej postacią znaczącą, muszą zaistnieć psychologiczne warunki umożliwiające pełne zidentyfikowanie się z tą płcią. Proces ten przebiega stopniowo przez dłuższy czas, a w tradycyjnych formach opieki nad dzieckiem zawarty jest szereg elementów służących ukierunkowaniu i ułatwieniu orientacji w wymaganiach, jakie związane są z rolą płci. W niektórych środowiskach utrzymał się do chwili obecnej zwyczaj oznaczania płci niemowlęcia przez odpowiedni kolor ubioru, a nawet pościeli. Bardzo szybko pojawia się zróżnicowanie przy wyborze zabawek (podział na „chłopięce” i dziewczęce”), sposobie uczesania, elementach stroju. Po nawiązaniu z dzieckiem, kontaktu słownego pojawiają się werbalizowane wymagania związane z rolą płci („chłopcu nie wypada płakać”, „nie należy bić dziewczynek” itp.). W ten sposób niemal każdego dnia dziecko spotyka się z oznaczeniem swojej płci i pod wpływem stworzonych nacisków wychowawczych uczy się stopniowo roli kobiety lub mężczyzny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>