KĄPIELE MUŁOWE

Kąpiele mułowe działają termicznie i mechanicznie zarazem. Przewodnictwo ciepła mułu jest wprawdzie większe niż borowiny, ale ustępuje zdolności przewo- dzenią go przez wodę, dlatego też temperatura kąpieli mułowych musi być niższa niż borowinowych. Działanie chemiczne mułu jest również słabsze niż borowany, wchodzi tu bowiem w grę głównie działanie zawartej w mule siarki lub chlorku sodu.

Leczenie mułem polega na: a) kąpielach pełnych w ciepłej wodzie z większą zawartością mułu lub b) na gorących okładach mułowych. Do leczenia tą metodą nadają się głównie stany zapalne narządów miednicy małej w zaburzeniach czynnościowych jajników i schorzeniach konstytucjonalnych odgrywają one rolę niewielką.

Źródłami radoczynnymi lub promieniotwórczymi nazywamy źródła, które zawierają gaz, zwany emanacją radową. Ma ona zdolność promieniowania, wysyłając przede wszystkim mało przenikliwe promienie a (alfa) oraz mniej aktywne i występujące w znikomej ilości promienie /5 (beta). Promienie te przedostają się do ustroju przez przewód pokarmowy z wodą radoczynną albo przez drogi oddechowe podczas kąpieli, zwłaszcza ciepłej, lub też w specjalnych wziewalniach. Czy ema- nacja radowa nie wchłania się też przez skórę, jest jeszcze rzeczą nie rozstrzygniętą, ale przemawiałyby za tym dodatnie wyniki stosowania miejscowo na skórę tzw. kompresów radowych w schorzeniach stawów.

Prawie każde źródło lecznicze posiada emanację radową w pewnej ilości, ale w praktyce za źródła radoczynne uchodzą tylko te, które w litrze wody mają 30 ME (jednostek Mache).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>