Leczenie dietylostylbestrolem chorych na raka

Niebezpieczeństwa stosowania hormonów żeńskich u mężczyzn omówiono dokładnie. Podawanie małych dawek estrogenów i przestrzeganie pewnych zasad ich stosowania, np. nieleczenie chorych leżących stale w łóżku, chorych z niewydolnością układu krążenia, uszkodzeniami wątroby i w podeszłym wieku, przynosi oczekiwane rezultaty.

Dawkowania estrogenów jeszcze ostatecznie nie ustalono, ale wiadomo z całą pewnością, że stosowanie bardzo dużych dawek i tzw. leczenie uderzeniowe jest szkodliwe i nie daje spodziewanych korzyści. Idealnym sposobem kontroli dawkowania hormonów żeńskich jest okresowe oznaczanie stężeń testosteronu, prolaktyny i gonadotropin w surowicy krwi. Tylko monitorowanie stężeń hormonów pozwala na prawidłowe dawkowanie estrogenów, które jest indywidualne dla każdego chorego. Ponieważ jednak nie zawsze możliwe jest określenie stężeń hormonów u wszystkich chorych, podano przeciętne dawki leków, które zmniejszają stężenie testosteronu do wartości pokastracyjnych.

Wielu autorów uważa, że dawki 1 mg dietylostylbestrolu (DES) dziennie nie zmniejsza dostatecznie stężenia testosteronu, natomiast 3 mg dietylostylbestrolu zmniejsza stężenie testosteronu do ok. 50 ng/100 ml surowicy, tj. do poziomu po kastracji. Stosowanie większych dawek die- tylostylbestrolu jest niebezpieczne i może być przyczyną wielu powikłań, a nawet śmierci.

Leczenie dietylostylbestrolem chorych na raka gruczołu krokowego wymaga równoczesnego stosowania hromokryptyny (p. niżej) w celu zapobiegania zwiększeniu stężenia prolaktyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>