MOCZÓWKA PROSTA

Przyczyną choroby jest niedostateczne wytwarzanie wazopresyny, która działa jako hormon antydiuretyczny — ADH, lub niewrażliwość kanalików nerkowych na prawidłowo wydzielany hormon (tzw. nefro- genna moczówka prosta). Brak ADH może być uwarunkowany anatomicznym uszkodzeniem jąder nadwzrokowych czy przykomorowych podwzgórza, względnie szlaków podwzgórzowo-przysadkowych, a wyjątkowo tylko uszkodzeniem tylnego płata przysadki. Choroba powyższa może powstać w następstwie zapalenia opon i mózgu, choroby Hand- -Schuller-Christiana, nowotworów, krwawień urazowych, nieprawidłowości rozwojowych podwzgórza. W szeregu przypadków nie znajdujemy żadnych zmian anatomicznych, które mogłyby uzasadnić brak hormonu. Niedobór ADH ogranicza znacznie resorpcję zwrotną wody z kanalików nerkowych, co prowadzi do wydalania bardzo dużych ilości jasnosłom- kowego moczu o niskim ciężarze właściwym (poniżej 1-0-07). Wzmożone pragnienie jest objawem wtórnym, wyrównawczym. Chociaż dziecko wypija bardzo duże ilości płynu, choroba prowadzi do odwodnienia tkanek, powodującego spadek wagi, nadmierną suchość skóry, znaczne osłabienie.

Moczówkę prostą należy różnicować z moczówką cukrową, przewlekłym zapaleniem nerek, psychogennym wzmożeniem pragnienia. W tym ostatnim przypadku wydalanie dużej ilości moczu spowodowane jest nadmiernym piciem ograniczenie podaży płynów wiedzie tu (w przeciwieństwie do moczówki prostej) do wyraźnego wzrostu ciężaru właściwego moczu. W moczówce prostej stwierdza się zanik oddziaływania ośrodków podwzgórzowych na wahania ciśnienia osmotycznego krwi. Na tym założeniu oparty jest test Hickeya i Hare’a, polegający na porównaniu ilości wydalonego moczu przy obciążeniu wodą i następowym podaniu dożylnym hipertonicznego roztworu NaCl.

Leczenie. Jeżeli przyczyną moczówki jest guz mózgu, choroba Hand-Schiiller-Christiana, gruźlica lub kiła, stosuje się leczenie przyczynowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>