NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE LEKÓW PRZECIWPARKINSONOWYCH

Syntetyczne preparaty wywierają działanie cholinolityczne, atropino- i papawerynopodobne oraz nikotynolityczne – rozluźnienie mięśni. Związki te częściowo hamują, a częściowo pobudzają oun, wywołują rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji i widzenia, nudności, suchość błon śluzowych, zawroty, splątanie, omamy, śpiączkę, stany deliryczne, stereotypie ruchowe, skurcze mięśni okołoocznych.

Metylodopa. Wywołuje zaburzenia regulacji wegetatywnej, a także hi- perkinezy, głównie w obrębie mięśni jamy ustnej i w kończynach dolnych (18°/o leczonych). Może powodować także objawy psychiczne – niepokój, depresję, rzekome omamy oraz pobudzenie seksualne !59, 64],

Leki przeciwpsychotyczne. Pochodne fenotiazynowe, butyrofenony lub rezerpina mogą wywoływać zespół parkinsonopodobny, dystonie, dyskinezy.

Związki kuraropodobne w pierwszej fazie swego działania wywołują pobudzenie lub zaburzenia koordynacji. Leki działające na twór siatkowaty, jeśli stosowane są przez dłuższy czas, mogą wywołać podobne objawy.

Mydocalm wykazuje nieistotne działanie niepożądane. Bóle głowy, osłabienie lub senność, występują bardzo rzadko.

Dantrolen może wywoływać przejściowe objawy osłabienia mięśni, uczucie zmęczenia, senności, zawrotów głowy i wzmożone samopoczucie.

Piperazyna. Jest szczególnie interesującym lekiem, gdyż w przeciwieństwie do bardzo rzadko występujących jakichkolwiek klinicznych objawów niepożądanych, bardzo często (u ok. 70% przypadków} wywołuje zmiany patologiczne w eeg u dzieci. W przypadkach przedawkowania piperazyny dochodzi zwykle do objawów zatrucia o symptomatologii głównie ze strony oun. Są to bóle głowy, spiątanie, drżenia, zaburzenia koordynacji, niezborność, zaburzenia równowagi, obniżenie napięcia mięśniowego w kończynach dolnych, osłabienie ostrości widzenia i widzenia barw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>