NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE LEKÓW

Zasadniczą rolę w czynności skurczowej ciężarnej macicy odgrywają takie czynniki, jak: system kurczliwy mięśnia, bodźce hormonalne i autonomiczny układ nerwowy, W ciąży, porodzie i w okresie połogu wiele sytuacji wymaga podawania leków, które mogłyby inicjować, nasilać lub regulować czynność skurczową macicy. Aktualnie lekiem mającym najszersze zastosowanie do tego celu jest oksytocyna.

Oksytocyna jest to cykliczny oktapeptyd będący hormonem tylnego płata przysadki. Obecnie wytwarzana jest syntetycznie. W położnictwie znana jest pod nazwami Oxytocin, Sintocinon, Orasthin, Pitocin (preparaty w postaci ampułek) lub dezaminooksytocyna (Sandopart) w tabletkach podjęzykowych, lub też w postaci aerozolu, np. Sintocinon-Spray [6],

Oksytocyna w różnych postaciach ma zastosowanie w diagnostyce położniczej oraz w leczeniu podczas porodu i połogu. Oksytocyna nie działa na macicę nieciężamą.

W małych dawkach oksytocyna przyspiesza i wzmaga skurcze macicy, w dużych dawkach powoduje jej długotrwały skurcz. Obecnie produkowane preparaty syntetyczne, jak Sintocinon, Oksytocin, nie zawierają wazopresyny stąd praktycznie nie powodują zwiększenia ciśnienia krwi, a działają tylko bardzo słabo przeciwdiuretycznie.

W diagnostyce ciąży oksytocynę stosuje się przy wykonywaniu testu Smytha w celu oceny gotowości skurczowej macicy do porodu lub jego wywołania, a w teście obciążenia pozwala ona badać stan płodu w macicy. Duże znaczenie ma oksytocyna w przygotowaniu do wywołania porodu, w ciąży przenoszonej, w ciążach zamarłych lub stanach wymagających wywołania skurczów ciężarnej macicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>