Ostre zapalenie jamy ustnej

Leki przeciwpadaczkowe wywołują w 5-8% przypadków rozrostowe zapalenie dziąseł. Wystąpieniu tego działania niepożądanego sprzyja zły stan higieniczny jamy ustnej [4, 10, 17], Prowadzenie leczenia skojarzonego (prymidon, metylofenobarbital, fenobarbital), pozwalającego na zmniejszenie dawki fenytoiny, oraz dbałość o stan higieniczny jamy ustnej i miejscowe leczenie fizykoterapeutyczne pozwalają na bardzo znaczne zmniejszenie, a nawet zapobieżenie wystąpieniu rozrostowego zapalenia dziąseł (ryc. 30.7).

Fenazon wywołuje niekiedy uszkodzenia błony śluzowej warg z równoczesnymi zmianami na skórze. Choroba rozpoczyna się od pieczenia i obrzęku warg, następnie na błonie śluzowej mogą pojawiać się plamy rumieniowe i pęcherze, które przechodzą w nadżerki.

Stwierdzano zmiany na podniebieniu i błonie śluzowej policzków, przypominające kiłowe plamy mleczne, podczas gdy na skórze wystąpiły wykwity pęcherzowe.

Ostre zapalenie jamy ustnej obserwowano po chloropromazynie podawanej doustnie w tabletkach lub pozajelitowo. Oprócz zapalenia spojówek występowała suchość i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, dziąseł i języka. Zmiany pojawiały się w 2 – 3 dni po podaniu i ustępowały w kilka dni po odstawieniu leku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>