TECHNIKA WYKONANIA SZTUCZNEJ ODMY SRÓDPIERSIOWEJ

Rozpoznanie niektórych spraw chorobowych toczących się w śród- piersiu sprawia nieraz duże trudności, zwłaszcza u niemowląt i dzieci małych. Dotyczy to głównie różnicowego rozpoznawania w radiogramie cieni grasicy, powiększonych węzłów chłonnych, guzów nowotwo- rowych. Dużą pomoc w radiologicznym topograficznym rozpoznawaniu spraw w śródpiersiu oddaje sztuczna odma śródpiersiowa, której wykonanie jest bardzo proste. Dziecko układamy na stole (na poduszce ceratowej) na grzbiecie tak, ażeby głowa dziecka zwisała poza krawędź stołu. Osoba asystująca odchyla główkę dziecka ku stronie grzbietowej. W dołku międzyobojczykowym nad wcięciem mostka, po uprzednim

Read More

Tężyczka

Tężyczka jest wyrazem wzmożonej pobudliwości nerwowo-mięśnio- wej spowodowanej zmianą składu chemicznego płynów ustrojowych. Wapń, magnez, kwaśne środowisko obniżają pobudliwość nerwowo- -mięśniową, potas i alkalizacja wzmagają ją.

Read More

Nadmierna pobudliwość nerwowa

W wyniku terapii dziecko staje się aktywniejsze zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Skutkiem utraty obrzęku śluzakowatego następuje szybki spadek wagi, niknie charakterystyczny „nalany” wygląd. Skóra nabiera koloru różowego, staje się delikatniejsza, cieplejsza. Następuje przyspieszenie tętna, stolce ulegają normalizacji, pojawia się wyraźna poprawa łaknienia. Dziecko zaczyna rosnąć i stosunkowo szybko wyrównuje początkowy spadek wagi.

Wystą...

Read More

Sól sodową kwasu salicylowego

Oprócz hormonów stosuje się również od dawna salicylany. Mają one znaczenie we wszystkich długotrwałych stanach podostrych choroby reumatycznej i stanowią przedłużenie leczenia hormonalnego, którego okres stosowania nie jest wystarczający do opanowania czynnego procesu reumatycznego. Można rozpoczynać leczenie choroby reumatycznej równocześnie obu środkami w pełnych dawkach. Salicylany mają właściwości przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne, uszczelniają śródbłonki naczyń włosowatych oraz działają hamująco na hialu- Tomidazę. Stężenie kwasu salicylowego we krwi musi wynosić od 3-0—5-0 mg%.

Read More

Surowica TARCZYCY

Ostrą niedoczynność charakteryzują typowe napady tę- życzki. W przewlekłej niedoczynności przytarczyc występują również okresowe napady drgawkowe, przebiegają one jednak nietypowo bez charakterystycznego ustawienia dłoni i stóp (rozpoznaje się wówczas zwykle padaczkę). U niemowląt widuje się kurcz głośni starsze dzieci skarżą się na osłabienie, sztywność kończyn, kurcze mięśniowe, biegunki (wzmożona pobudliwość mięśni gładkich). Zwykle występuje nadmierna drażliwość, lękliwość, niezrównoważenie, łatwe wyczerpywanie się, niekiedy niedorozwój umysłowy. Przy wcześnie nabytej niedoczynności skóra jest szorstka, sucha, łuszczy się, często występuje wzmożona pigmentacja, wypadanie włosów, zmiany zanikowe paznokci, niedokształcenie zębów, niekiedy światłowstręt i zaćma. Objawy neurologiczne są typowe dla spazmofilii (patrz rozdział o tę- życzce).

Read More

Magnezu siarczan, Metylowy alkohol i Miedzi sole

Magnezu siarczan – Objawy: wymioty, niepokój, szerokie źrenice, zaburzenia oddechowe i krążenia.

Leczenie: sztuczne oddychanie, natychmiastowe podanie dożylne Calcium gluconicum, środki krążeniowe, lobelina.

Mety...

Read More

Leczenie niedoczynności tarczycy

We wtórnej niedoczynności tarczycy zaleca się niekiedy TSH. W kretynizmie kojarzymy hormonoterapię z kwasem glutaminowym.

Read More

Duże, wiotkie serce

Duże, wiotkie serce pracuje wolno — objętość wyrzutowa, a zwłaszcza minutowa, jest zmniejszona. Ciśnienie skurczowe ulega obniżeniu, czas krążenia zwolnieniu. Prowadzi to do gorszego odżywienia tkanek, co najlepiej uwidacznia się na powłokach ciała. Skóra jest gruba, cia- stowata, o zabarwieniu bladożółtawym, szorstka, sucha, chłodna. Gruczoły łojowe i potowe występują w zmniejszonej ilości, aktywność ich ulega obniżeniu. Włosy są suche, szorstkie, łamliwTe, łatwo wypadają. Błony śluzowe są zgrubiałe, bładosine (skutkiem zgrubienia błony śluzowej krtani głos jest ochrypły zgrubienie błony śluzowej trąbki Eusta- chiusza upośledza słuch).

Read More

NADCZYNNOSC TARCZYCY

Znaczniejszego stopnia nadczynność tarczycy u dzieci zdarza się rzadko i dotyczy głównie starszych dziewcząt. Przyczyną choroby jest nadmierne wydzielanie TSH lub zwiększona wrażliwość tarczycy na TSH. Układ nerwowy wywiera niezawodnie duży wpływ na czynność tarczycy, lecz prawdopodobnie nie bezpośrednio, lecz pośrednio, poprzez podwzgórze, które wytwarza substancje neurohormonalne. Pobudzenie układu sympatycznego wzmaga wydzielanie adrenaliny, która uczula tkanki na działanie tyroksyny.

Read More

Rozwój fizyczny TARCZYCY

Objawy kliniczne. Istnieje duża różnorodność obrazu chorobowego, zależna głównie od czasu występowania oraz nasilenia niedoczynności.

Read More

Obraz kliniczny w okresie wysypkowym

Często obraz kliniczny odbiega od przedstawionego powyżej typowego przebiegu odry. Okres zwiastunów niekiedy przebiega bardzo łagodnie, bez znaczniejszych wzniesień gorączki, prawie bez objawów kataralnych, a zjawienie się wysypki jakby zapoczątkowywało chorobę.

Read More