Płeć metaboliczna

Hormony płciowe kierują również rozwojem aparatu enzymatycznego niektórych systemów metabolicznych. Z licznych eksperymentów na zwierzętach wiadomo, że niektóre enzymy, zwłaszcza enzymy metabolizmu sterydowego w wątrobie, a także w podwzgórzu, nerkach, nadnerczach i w gonadach, są w sposób wyraźny uzależnione od produkcji androgenów. U samców aktywność tych enzymów jest z reguły wyższa, a w pewnym stopniu jest też zależna od wieku zwierzęcia. Niektóre z tych enzymatycznych wzorów można indukować w sposób nieodwracalny przez działanie androgenami w okresie prenatalnym, a ich dalsza aktywność nie zależy potem od poziomu androgenów w wieku dojrzałym. Przypuszcza się (Lax i wsp., 1974 Gustafsson, Stenberg, 1976), że enzymatyczna aktywność systemów metabolizujących sterydy w wątrobie jest regulowana przez przysadkowy czynnik feminizujący. Przypuszcza się również, że androgeny stymulują w podwzgórzu sekrecję czynnika hamującego działanie przysadkowego czynnika feminizującego. Wejście androgenów do wzoru enzymatycznego nie jest prawdopodobnie oparte na mechanizmie receptorów androgennych, ponieważ antyandro- geny nie blokują androgenów w tym procesie.

Oprócz enzymów znamy jeszcze inne białka, takie jak na przykład a2u globulina szczura lub androgenoswoiste białko w moczu myszy, których synteza jest związana z androgenami, ale których rola nie jest na razie wyjaśniona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>