PRAKTOLOL

Praktolol został opisany w piśmiennictwie farmakologicznym dopiero w 1968 r. [2681. Główną zaletą tego leku jest jego działanie kardiowybiór- cze, określone również mniej dokładnie jako zdolność do wybiórczej blokady receptorów p1-adrenergicznych [304, 1041],

Praktolol około 3 razy słabiej niż propranolol znosi dodatnie działanie chronotropowe oraz inotropowe amin katecholowych na serce, a jednocześnie aż 150 – 350 razy słabiej niż propranolol blokuje skutki pobudzenia adrenergicznego w mięśniach gładkich tchawicy, oskrzeli i naczyń krwionośnych [70], Niektórzy autorzy oceniają wybiórczość nasercowego działania praktololu jeszcze wyżej [68, 268],

Co do właściwości błonowych praktololu i jego wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej nie ma pełnej zgodności poglądów [68, 268, 280, 767], jednak nie popełnimy błędu, oceniając praktolol jako lek praktycznie pozbawiony działania błonowego oraz obdarzony znaczną aktywnością agonistyczną.

Praktolol nie znosi zaburzeń miarowości serca wywołanych bodźcami nieadrenergicznymi [268, 414, 5711, nie wpływa również na przenoszenie jonów Ca2+ przez błony biologiczne [735, 747, 748], Ostatnie badania wskazują, że podany w skutecznych adrenolitycznie dawkach nie upośledza kurczliwości mięśnia sercowego u pozostających w spoczynku ludzi [594] i psów [238], W preparacie sercowym psa ze wspomaganym krążeniem praktolol zmniejsza znacznie zapotrzebowanie serca na tlen bez jednoczesnego upośledzenia jego kurczliwości [571, 929],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>