Przewlekłe zapalenia więzadeł krzyżowo- macicznych

Nadmierne przodozgięcie macicy zdarza się bardzo często jako wada wrodzona. W tych przypadkach zwykle stwierdza się również niedorozwój całego narządu (hypoplasia uteri).

Jeśli przemieszczenie to jest nabyte, przyczyną jego są sprawy zapalne, toczące się w bezpośrednim sąsiedztwie macicy. Przewlekłe zapalenia więzadeł krzyżowo- macicznych wiodą do pociągnięcia macicy ku tyłowi i ku górze, co powoduje obniżenie się trzonu i nadmierne jego przodozgięcie. Podobnie oddziałują na trzon zrosty otrzewnej na dnie jamy Douglasa.

Jeśli kąt zgięcia trzonu w stosunku do szyjki jest mniejszy niż 90 odpływ z macicy wydzieliny i krwi miesięcznej jest utrudniony. W niektórych przypadkach niedorozwoju macicy spotykamy się z nadmiernym przodozgięciem trzonu macicy w stosunku do szyjki, a zupełnie prawidłowym kierunkiem (położeniem) samej szyjki macicznej i odwrotnie, znane są przypadki prawidłowego położenia trzonu macicy, a nadmiernego zgięcia do przodu szyjki.’

Pewne schorzenia macicy mogą być powodem jej przemieszczenia wskutek wzrostu wagi trzonu. Jest to rzeczą zupełnie zrozumiałą, jeśli uwzględnimy, że oś całego narządu (szyjka i trzon jako całość) nie stanowi linii prostej, ale jest zgięta do przodu pod pewnym kątem w okolicy cieśni. Wszelkie obciążenie trzonu wpływa na dalsze uwydatnienie się przodozgięcia wskutek wiotkości tkanek w okolicy cieśni macicy. Jeśli jednak w wyniku przebycia spraw zapalnych w obrębie macicy (metroendometritis chronica) lub też w bezpośrednim jej sąsiedztwie (parametritis) dojdzie jakby do usztywnienia macicy w okolicy ujścia wewnętrznego kanału szyjki i utraty jej wrodzonej wiotkości i sprężystości, trzon macicy nie może pod wpływem obciążenia zginać się w stosunku do szyjki. Wzrost jego wagi wpłynie wówczas na uwydatnienie się pochylenia macicy ku przodowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>