PRZYTARCZYCZKI

Przytarczyczki położone ku tyłowi od bocznych płatów tarczycy wydzielają parathormon, substancję białkową, której budowy chemicznej nie udało się jeszcze dokładnie ustalić. Parathormon podwyższa poziom wapnia w surowicy kosztem demineralizacji układu kostnego oraz obniża zawartości fosforu dzięki hamowaniu jego wchłaniania zwrotnego w kanalikach nerkowych. Regulatorem czynności przytarczyczek jest poziom wapnia w surowicy — jego niedobór wzmaga wydzielanie hormonu, nadmiar zaś działa przeciwnie. Mechanizm powyższej regulacji pozostaje dotąd nie wyjaśniony.

NIEDOCZYNNOŚĆ PRZYTARCZYCZEK (HYPOPARATHYREOIDISMUS). Niedoczynność przytarczyczek występuje w postaci ostrej i przewlekłej. Najczęstszą przyczyną ostrej pierwotnej niedoczynności jest operacyjne usunięcie lub uraz przytarczyc (przy wyłuszczeniu tarczycy). Przyczyną przewlekłej niedomogi gruczołów są zaburzenia rozwojowe, zakażenia często jednak nie potrafimy ustalić etiologii schorzenia. Podczas gdy tężyczka uwarunkowana pierwotną niedoczynnością przytar- czyczek zdarza się wyjątkowo, u dzieci małych dość często widuje się tężyczkę na podłożu krzywicy lub choroby trzewnej. W tych przypadkach wtórna niedoczynność przytarczyc zdaje się odgrywać pewną rolę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>