Pzeżycia erotyczne pobudzające wyobraźnię

W świetle tego, co zostało wyżej powiedziane, można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że znaczenie zaspokojenia potrzeby seksualnej czy to w jej komponencie fizjologicznym, czy erotycznym będzie miało skrajnie różną wartość dla różnych osób. Dla ludzi mających Ubogi świat przeżyć wewnętrznych, niezdolnych do wytworzenia sobie

przeżyć silnych i odpowiednio pobudzających wyobraźnię, przeżycia erotyczne, które towarzyszą czynnościom seksualnym mogą stanowić najłatwiejszy, a może nawet jedynie dostępny środek wzbogacania doznań. Frustracje seksualne są dla tych ludzi szczególnie dotkliwe, a w niektó- rych wypadkach spotykamy u nich nawet swego rodzaju obsesję na tym tle albo zawężenie zainteresowań nie pozostawiające miejsca na inne sprawy.

Oczywiście zjawisko to może mieć charakter przejściowy i być czymś całkowicie naturalnym np. u młodego człowieka, który po raz pierwszy odkrył siłę i piękno doznań seksualnych i dla którego doznania te są nie tylko czymś nowym, lecz stanowią także pierwszy objaw jego dojrzałości i wejścia w nową – jak mu się wydaje – bardziej interesującą fazę życia. W odniesieniu jednak do ludzi, dla których ta fiksacja nie jest stanem uwarunkowanym sytuacyjnie (przejściowym), którzy spontanicznie koncentrują wokół niej swoją działalność i zainteresowania, możemy powiedzieć, że potrzeba seksualna stała się czynnikiem blokującym realizację samych siebie. Być może, mamy wówczas do czynienia już z patologią, skoro jest to dla tych ludzi jedyny dostępny środek wzbogacania swojej egzystencji, niezależnie od tego, czy osoby te było stać na coś więcej niż na erotomanię, czy też ich upośledzenie społeczne zostało określone przez ich osobowość. W pierwszym wypadku chodzi

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>