Category Radzimy

Duże znaczenie diagnostyczne TARCZYCY

Objawy ze strony układu krążenia (częstoskurcz, szmery czynnościowe, wzmożenie ciśnienia skurczowego) występują wcześnie, lecz dzieci młodsze rzadko uświadamiają sobie bicie serca czy duszność. Częstoskurcz przy nadczynności tarczycy utrzymuje się w czasie snu (co różnicuje go od częstoskurczu w nerwicy wegetatywnej).

Read More

Diphthsria vul vae

Schorzenie to, bardzo rzadkie w obrębie części rodnych, może wystąpić jako powikłanie uprzednio już istniejącej błonicy gardła. Rozpoznanie polega na wykazaniu w rozmazach pobranej wydzieliny maczugowca Lö.Tlera. Przebieg schorzenia jest nietypowy i polega na wystąpieniu obrzęku, zaczerwienieniu, zasinieniu sromu oraz na obfitym śluzowym wycieku. Gruczoły pachwinowe są zwykle powiększone. Rokowanie w wypadku wczesnego rozpoznania jest pomyślne. Nie można jednak zapominać, że pozostałością po owrzodzeniach tego rodzaju są czasem blizny oraz zrosty.

Read More

Czego objawem jest brak miesiączki?

Z chwilą kiedy zabraknie ciał rujopędnych, błona śluzowa macicy – przejściowo nazbyt przerosła jak na jej właściwe w tym wieku potrzeby – niszczeje i rozpada się krwawiąc. To samo podłoże etiologiczne ma spostrzegane niekiedy powiększenie się macicy w pierwszych trzech tygodniach życia nowonarodzonej dziewczynki.

Opóźnienie się pierwszej miesiączki nawet do trzydziestego roku życia, świadczące o niedostatecznej czynności gruczołów płciowych, łączy się zwykle z niedostatecznym wykształceniem się cech płciowych. Powodem upośledzenia czynności dokrewnych jajników mogą być długotrwałe i osłabiające cały ustrój choroby. Czasami jednak brak miesiączki jest jedynym objawem niepokojącym u zupełnie dobrze rozwiniętej i prawidłowo zbudowanej kobiety. I cłiociaż ...

Read More

Bóle w jamie brzusznej

Celem wywiadów powinno być przede wszystkim stwierdzenie umiejscowienia bólów. Niestety, odpowiedzi i informacje chorych są najczęściej niewystarczające i uzupełniają je dopiero dodatkowe wyjaśnienia podczas badania przedmiotowego, a więc wykazanie, czy np. ucisk na pewne miejsca wywołuje wzmożenie bólu, czy też nie. Bóle w okolicy linii środkowej, poniżej pępka, przemawiają w pewnej mierze za schorzeniem macicy lub pęcherza, a także jelit, rzadziej powłok brzusznych (ropnie) i spojenia łonowego. Nie można zapominać o możliwości istnienia przepukliny pępkowej w linii białej lub w bliźnie pooperacyjnej. Bóle w podbrzuszu lewym i prawym są o wiele trudniejsze do wyjaśnienia. Przede wszystkim należy stwierdzić, czy występują one po jednej, czy też po obu stronach podbrzusza. Bóle umiejscowione tylko po stronie prawej mogą być spowodowane, niezależnie od schorzenia narządów rodnych, zapaleniem wyrostka robaczkowego. Pewne znaczenie w rozpoznaniu tego zapalenia, a więc i wyłączenia schorzenia kobiecych narządów rodnych, ma stwierdzenie znamiennych punktów uciskowych (MacBumey, Lanz) lub charakterystycznych objawów (Rovsing, Blumberg). Ale i w tych przypadkach wątpliwości rozproszyć może dopiero oburęczne badanie przez pochwę, gdyż różne schorzenia kobiecych narządów rodnych dają podobne obrazy kliniczne. Nie można też zapominać, że zapalenie wyrostka robaczkowego może występować czasami obok schorzeń wewnętrznych narządów rodnych kobiety.

Read More

Program opracowany przez P. Mandića

Ten tryb wyprowadzenia norm moralnych z doktryny filozoficznej wcześniej przyjętej nie odbiega w swej istocie od analiz etycznych i propozycji moralnych czynionych wychowaniu seksualnemu przez rzeczników religii. Oni także oceniają fakty i zjawiska seksualne z punktu widzenia wcześniej przyjętej filozofii i etyki (katolicyzmu) i starają się, aby normy przez nich formułowane nie były z tą doktryną sprzeczne. Obiektywizm każe przyznać, że i tutaj w praktyce jest możliwa ogromna różnorodność opinii i postaw (od najbardziej tradycyjnych do bardzo postępowych), choć oczywiście zawsze jest na nich wyraźne piętno doktryny, w której łonie i w imię której taki czy inny kształt etyki seksualnej się proponuje.

Read More

BEZPOŚREDNIE ZESPOŁY NEFROTOKSYCZNE – KONTYNUACJA

Choroba przebiega w postaci ostrej niewydolności nerek. Same nerki są duże, obrzmiałe, w ich tkance śródmiąższowej stwierdza się obrzęk, nacieki komórkowe z limfocytów, plazmocytów, eozynofilów. Mogą tworzyć się ponadto ziarniniaki z komórek olbrzymich, zwłaszcza w przypadkach wywołanych metycyliną i sulfonamidami. Nabłonek cewkowy ulega martwicy. Badanie immunologiczne może wykazać odkładanie się przeciwciał wzdłuż błony podstawnej cewek nerkowych. Podobne zmiany mogą również występować nie na tle nadwrażliwości, lecz wskutek bezpośredniego toksycznego działania leku.

Read More

NAJCZĘSTSZE MOTYWY UŻYWANIA LEKÓW

Motywy używania mogą bowiem być świadome lub podświadome i różnić się u tego samego osobnika w czasie. W znacznym stopniu na charakter zespołu motywów wpływa wiek. Częste motywy to:

Read More

Wskaźniku umieralności Dzieci na GRUŹLIę

-0 wskaźniku umieralności z gruźlicy decydują zasadniczo 2 składowe:

– 1) umieralność podstawowa, czyli umieralność ludzi pozostających w dobrych warunkach materialnych, i 2) umieralność dodatkowa, powodowana złymi warunkami ekonomicznymi. W krajach gospodarczo zaniedbanych wskaźnik umieralności z powodu gruźlicy jest wysoki. W miarę poprawy stanu ekonomicznego wskaźnik ten opada do punktu krytycznego, poniżej którego nie schodzi przy dalszym podnoszeniu stopy życiowej społeczeństwa. Dalsze obniżenie wskaźnika stało się możliwe z chwilą wprowadzenia nowych form walki z gruźlicą pod postacią masowych szczepień BCG oraz leczenia chemoterapeutycznego i antybiotykami.

Zajm...

Read More

Leczenie macicy

Ogólnie biorąc leczenie wypadania części rodnych przez zakładanie krążków może dać dobre wyniki tylko wówczas, gdy wypadanie i obniżenie dotyczy tkanek leżących ponad szczeliną płciową, krążek zakłada się bowiem w ten sposób, aby opierał się o brzegi tej mięśniowej szczeliny. Dlatego bezcelowe jest stosowanie krążków, jeśli wypada dolna część tylnej ściany pochwy. Ale i w tych przypadkach wypadania przedniej ściany pochwy krążek nie może zapobiec pojawianiu się jej w szparze sromowej podczas parcia. W przypadkach, w których wypadnięta macica tworzy wraz z pochwą guz przed szparą sromową, a więc w których pochwa jest szeroka, stosuje się powszechnie krążki w kształcie pierścienia (Mayera) lub talerzyka (Prochownika). Dobór krążka nie jest rzeczą łatwą.

Read More

Dyskusja nad kwestią cudzołóstwa

Zagadnienia przestępczości seksualnej na IX Kongresie Międzynarodowym Prawa Karnego w Hadze w 1964 r. Jednym z tematów obrad IX Międzynarodowego Kongresu Prawa w Hadze w sierpniu 1964 r. (zorganizowanego przez Association Internationale de Droit Pénal) był problem karalności niektórych przestępstw seksualnych, a mianowicie cudzołóstwa, homoseksualizmu, kazirodztwa. Niektórźy referenci krajowi omawiali także zagadnienia innych przestępstw seksualnych, jak zgwałcenie, pedofilia itp. Brak miejsca w tym opracowaniu na przedstawienie, choćby w skrócie, poglądów rozbieżnych i kontrowersyjnych, wypowiadanych na tym Kongresie w referatach i w dyskusji. Ograniczymy się tu więc do wyselekcjonowania niektórych ciekawszych momentów z tej wymiany poglądów oraz do omówienia uchwał w tym przedmiocie, jakie Kongres podjął.

Read More

Zaburzenia jajników należące do grupy drugiej

Jeśli zaburzenie dotyczy obu stron, macica może być nawet prawidłowego kształtu, a tylko w jej jamie napotykamy nieprawidłowości.

Read More