Category Radzimy

Długotrwałe zapalenie pęcherza

Polega ono głównie na przepłukiwaniach pęcherza oraz na wkraplaniu do niego płynów bakteriobójczych.

Jeśli mocz oddziaływa alkalicznie, zaleca się przepłukiwanie pęcherza ciepłym roztworem kwasu bornego, jeśli oddziaływa kwaśno, stosuje się raczej ciepły rozczyn boraksu (łyżeczkę na pół litra wody). Przepłukiwanie robi się zwykle dwa razy dziennie, przy czym użyty roztwór można użyć drugi i trzeci raz na jednym posiedzeniu.

W przypadkach długotrwałego zapalenia pęcherza pojemność jego jest jednak bardzo mała. Celem uniknięcia parcia na mocz wstrzykuje się na kilka minut przed przepłukaniem 1% rozczyn kokainy.

Z innych środków stosowanych w przepłukiwaniach pęcherza moczowego należy wymienić przede wszystkim azotan srebra w rozrzynie o.t-T,O0/OD (pro mille).

Read More

Leczenie operacyjne raka szyjki macicznej część 2

Ze względu na lepsze udostępnienie terenu operacji, większą przejrzystość zabiegu i możność bezpośredniej kontroli przymacicznej tkanki łącznej oraz schorzałych (ewentualnie) węzłów chłonnych w okolicy wielkich naczyń krwionośnych i w okolicy mięśnia zasłonowego wewnętrznego rozszerzony zabieg brzuszny Wertheima uważany jest od wielu lat za jedynie odpowiedni w chirurgicznym leczeniu raka szyjki macicznej.

Śmiertelność pierwotna przy zabiegu brzusznym Wertheima jest z pewnością wyższa, jeśli schorzenie objęło już węzły chłonne, przy umiejętnym doborze przypadków wynosi dziś jednak

Read More

Pierwotny proces gruźliczy

Możliwości powstania pierwotnego procesu gruźliczego w obrębie kobiecych narządów rodnych nie można jednak wyłączać, gdyż prace anatomo-patologiczne stanowczo za nią przemawiają. W tych raczej rzadkich przypadkach prątki gruźlicy dostają się na narządy płciowe od zewnątrz. Taki sposób powstania schorzenia gruźliczego jest zupełnie zrozumiały, jeśli chodzi o srom, pochwę, a nawet część pochwową. Trudno jednak wytłumaczyć sobie powstanie pierwotnej gruźlicy jajowodów wskutek przedostawania się do nich zarazków od zewnątrz, bez uprzedniego zajęcia przez swoisty proces chorobowy dolnych odcinków przewodu płciowego. Z tych względów właśnie wielu badaczy uważało i dziś jeszcze uważa za prawdopodobne, że w przypadkach gruźlicy pierwotnej trąbek prątki gruźlicy dostają się do jajowodów w plemnikach, które przenoszą je z chorych jąder mężczyzny lub ze sromu czy pochwy kobiety, gdzie dostały się podczas aktu płciowego.

Read More

Struktura kazirodztwa

Dla oceny społecznej treści przestępstwa kazirodztwa najbardziej istotne jest rozpoznanie jego obrazu fenomenologicznego i strukturalnego. W tym celu niezbędne są badania szczegółowe nad zjawiskiem. Badania takie prowadziła u nas A. Pilinow (pełne materiały na ten temat są zawarte w jej nie opublikowanej pracy doktorskiej) przytacza ona szereg danych polskich i amerykańskich.

Read More

Identyfikacja z płcią – rozwinięcie

W momencie kiedy dziecko zaczyna orientować się, iż przynależy do jednej płci, rozpoczyna się bardzo ważny dla rozwoju erotycznego proces identyfikacji z płcią. Prawidłowym skutkiem tego procesu powinno być pełne zaakceptowanie posiadanej płci biologicznej i podjęcie roli społecznej związanej z tą płcią. Inaczej mówiąc, dziewczynka powinna być w pełni zadowolona z faktu, że w przyszłości ma być kobietą, żoną, matką.)Atrybuty przynależne biologicznej i społecznej roli kobiety powinny wydać się jej pociągające i powinny zostać przez nią całkowicie zaakceptowane. Podobne efekty powinien przynieść proces identyfikacji z płcią zachodzący u chłopca. W jaki sposób cele te są realizowane w procesie wychowania?

Read More

Zakażenie w obrębie macicy

Środki obkurczające macicę, jak sporysz lub jego pochodne, wprawdzie powodują obkurczanie się macicy, przez co zmniejsza się powierzchnia rany, jednak jak już zaznaczono powyżej, powodują szczególnie przy gwałtownych skurczach, wepchnięcie do krwio- biegu większych ilości jadów i podwyższenie ciepłoty. Korzystne wyniki lecznicze osiągamy stosowaniem hormonu pęcherzykowego w ilości 60 do 100 tysięcy j. m. w dawkach codziennych po 10 000 j. m. Należy przy tym pamiętać, że hormon pęcherzykowy hamuje wydzielanie pokarmu.

Read More

Rozpoznanie i rokowanie zatrucia ciążowego

Obecnie wiemy, że w czasie ciąży zachodzi wymiana produktów przemiany materii pomiędzy płodem a matką. Pewne produkty prze-miany płodu, wydalane przez łożysko, są zawsze dla matki trujące, jednak w warunkach prawidłowych są one we krwi matki zobojętniane, lub dostatecznie szybko wydalane. Jeżeli nastąpi zmniejszenie zdolności unieszkodliwiania lub wydalania tych produktów przez ustrój matki, wtedy odbija się to szkodliwie na ustroju matki i to w różnym stopniu dla poszczególnych narządów lub ich układów. W pewnych przypadkach atakowane są silniej nerki, w innych wąitroba lub na-rządy miąższowe, układ naczyniowy z całym dodatkowyim zespołem obrzęków i tętniczym podniesieniem ciśnienia oraz układ nerwowy. Czy zmiany te są wywołane bezpośrednio przez gruczoły dokrewne, w tej chwili nie możemy odpowiedzieć. Musimy jeszcze, dodać na korzyść ostatniej hipotezy, że po usunięciu jaja drogą naturalnego porodu, czy też drogą operacyjną, objawy zatrucia znikają.

Read More

Rehabilitacja środowiskowa

We wrześniu 1984 r. odbyła się w Turku konferencja na temat profilaktyki i rehabilitacji, zorganizowana przez Regionalne Biuro WIIO dla Europy. Uchwalony przez nią VII Generalny Program Pracy na okres 1985-1989 miał doprowadzić do pokrycia potrzeb w tym zakresie przez rozwinięcie rehabibtacji środowiskowej (Community-based-rehabilitation), opartej na podstawowej opiece zdrowotnej.

Read More

Właściwości ludzkiej natury

Podobne wnioski wyprowadza się na gruncie przeświadczeń potocznych z faktu uznania biologicznych funkcji zachowań seksualnych. Naukowe twierdzenia o zachowaniach seksualnych wpływają tak na przekonania potoczne, jak i na sposób zaspokajania potrzeb seksualnych, a nieodpowiednia ich popularyzacja utrwala przekonania fałszywe, choć, być może, inne niż te, które bywają zakorzenione bez jej udziału, tzn. przejęte z tradycji. Zapewne istnieją takie osoby, których potrzeby seksualne albo nie są nazbyt wygórowane i pozostają na poziomie „przeciętnym”, albo są bardzo duże, albo mniejsze niż przeciętne. Łatwo dostrzec, że na tym właśnie tle u ludzi wykazujących potrzeby przeciętne istnieje największa możliwość wpływu popularyzowanych ujęć seksualności, szczególnie rozbudzania owych potrzeb, wzmagania ich, albo w przypadku innych teorii naukowych, także ich normowania, powściągania. Dla ludzi o dużych potrzebach seksualnych, interpretowane w ten sposób przez popularyzację wyniki naukowe są czynnikiem sprzyjającym, usprawiedliwiającym ich poszukiwania coraz to nowych podniet. Często się zresztą zdarza, że z upowszechnianej wiedzy naukowej na temat seksu każdy wyprowadza takie wnioski, jakie mu najbardziej odpowiadają, każdy dostrzega to, co jest zgodne z jego naturalnymi tendencjami, co go utwierdza w stopniu odczuwanych potrzeb.

Read More

Skrobanie macicy

Powiększenie się narządu wypełnionego zawartością ropiastą może być niekiedy tak duże, że dochodzi do zrostów między omaciczem i prostnicą, jelitem cienkim i siecią, co powoduje zupełne unieruchomienie macicy.

W ostatnich etapach choroby objawy raka trzonu są podobne jak w przypadkach raka szyjki macicy. Należy jednak stwierdzić, że do przetok pęcherzowych i jelitowych rak trzonu doprowadza tylko wyjątkowo.

W rozpoznaniu raka trzonu macicy dużą rolę odgrywa umiejętna ocena wyników badania podmiotowego (wywiadów) i badania ginekologicznego. Stwierdzenie uplawów, krwawień i bólów, a nawet wykazanie, że macica jest powiększona, nie usuwa wątpliwości. Rozpoznanie staje się jednak bardzo prawdopodobne, jeśli uda się wykazać, że uplawy były najpierw lóżowe, bezwonne i surowicze, że bóle występują napadowo i że powiększenie macicy wystąpiło już po przekwitaniu, a więc w czasie, kiedy mięśniaki nigdy nie zaczynają się rozwijać.

Read More

Łechtaczka

Łechtaczka (clitoris) jest to narząd płciowy nieparzysty, składający się z dwóch ciał jamistych łechtaczki, będący odpowiednikiem prącia męskiego, jednakże nie służący do wydalania moczu. Zadaniem łechtaczki jest recepcja bodźców czuciowych i transformacja ich na bodźce seksualne zapoczątkowujące lub wzmagające podniecenie seksualne.

Read More