Category Radzimy

ZACHOWANIA SEKSUALNE

Znaczenie wpływu czynników społeczno-kulturowych na zachowania seksualne w wielu przypadkach bywa niedoceniane lub ogranicza się tylko do analizy wpływu norm społecznych na czynności łub zachowania. Jednakże wpływ czynników społecznych jest znacznie poważniejszy i głębszy, Spitz (1945) udowodnił, że deprywacja społeczna i izolacja powodująca zubożenie bodźców działających na człowieka, może doprowadzać nie tylko do zaburzeń w zakresie czynności i zachowań seksualnych, lecz może też wieść do zmian strukturalnych w określonych obszarach mózgu. Oznacza to, że zachowanie seksualne człowieka uwarunkowane jest kompleksowym wpływem czynników biologicznych i psychospołecznych. Należy przy tym podkreślić, że nie tylko same warunki zewnętrzne lub czynniki wewnętrzne wpływają na zachowania seksualne, lecz dużą rolę odgrywa przy tym kształtowanie warunków zewnętrznych przez człowieka. Dochodzi więc do tego, że poszczególne uwarunkowania seksualności wpływają wzajemnie na siebie (Szewczyk, 1978). Oznacza to, że wprawdzie można mówić o fizjologiczno-biologicz- nych, genetycznych, hormonalnych, społecznych, psychicznych i indy- widualno-biograficznych wpływach na zachowanie seksualne, lecz należy pamiętać, że wszystkie te elementy kompleksowo oddziaływając wywołują określony skutek. Udział poszczególnych elementów może być różny na różnych etapach życia lub w odniesieniu do poszczególnych procesów rozgrywających się w sferze seksualności. Tak na przykład Littman i Szewczyk (1978) wykazali wzrastające wyrównywanie się poziomu doświadczeń seksualnych studentek w porównaniu ze studentami. Można to oceniać jako wyraz społecznego równouprawnienia kobiety, przezwyciężania „podwójnej moralności” oraz dowód na to, że różnice w zakresie odczuć i zachowań seksualnych kobiety wchodzące w zakres dojrzewania psychoseksualnego (które – jak to wynika m. in. z badań Kinseya i współpracowników, 1953 – jest opóźnione w stosunku do dojrzewania psychoseksualnego mężczyzny) uwarunkowane są w mniejszym stopniu biologicznie, a w większym społecznie. Wyniki tych badań potwierdzają obniżenie się wieku, w którym studentki podejmują pierwszy stosunek płciowy. Poza tym potwierdzają one wzrost odsetka studentek z doświadczeniami dotyczącymi spólkowania oraz wzrost tych doświadczeń w ogóle w ciągu ostatniego dziesiątka lat.

Read More

Bolesne spółkowanie

Bolesne spółkowanie (dyspareunia) występuje w przypadku tyłozgięcia macicyI stosunkowo rzadko. Może być ono jednak następstwem obniżenia się jajników doi jamy Douglasa.

Mimo że tyłozgięcie macicy jest schorzeniem miejscowym, może ono, zwłaszcza I w związku z towarzyszącymi mu niekiedy powikłaniami, oddziaływać czasem na| samopoczucie i ogólny stan zdrowia kobiety. U osób skłonnych do zaburzeń nerwowych tyłozgięcie może drogą odruchową wywołać, jak wyżej wspomniano, takiel objawy, jak bóle w okolicy żołądka, nudności, bóle głowy itd. Zaburzenia miesiącz-l kowe, jeśli istnieją, również wpływają upośledzająco na stan zdrowia pacjentki.! Nie można się zatem dziwić, że długie trwanie choroby wpływa nieraz w pewnymi stopniu na obniżenie zdolności zarobkowej kobiet, tym bardziej że po pewnymi czasie do tyłozgięcia macicy dołącza się prawie z reguły obniżenie, a nawet wypa-j danie pochwy.

Read More

GRUŹLICA JAJNIKÓW

Gruźlica jajników jest schorzeniem wtórnym, które powstaje wskutek przedostania się prątków do jajnika albo z otrzewnej, albo z jajowodów. Możliwość powstania pierwotnego gruźliczego zapalenia miąższu jajnika (onphoritis tbc. primaria) podawana jest dotąd w wątpliwość.

Read More

Pzeżycia erotyczne pobudzające wyobraźnię

W świetle tego, co zostało wyżej powiedziane, można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że znaczenie zaspokojenia potrzeby seksualnej czy to w jej komponencie fizjologicznym, czy erotycznym będzie miało skrajnie różną wartość dla różnych osób. Dla ludzi mających Ubogi świat przeżyć wewnętrznych, niezdolnych do wytworzenia sobie

Read More

Środki prewencyjne i profilaktyczne

– 1. Zdajemy sobie sprawę z tego, że środków tych trzeba szukać przede wszystkim w zabiegach pedagogicznych, w edukacji seksualnej, w uregulowaniu życia seksualnego młodzieży, zgodnie z nadrzędnymi racjami humanizmu. O tych środkach jest mowa w innych działach książki. Tu ograniczymy się więc jedynie do krótkiego omówienia znaczenia środków represji karnej.

– 2...

Read More

Leczenie rzeżączki u dziewczynek

Leczenie rzeżączki u dziewczynek, która, jak wspomniano, ogranicza się do zajęcia przez proces zapalny sromu, pochwy i ewentualnie cewki moczowej, polega : i) na przemywaniu sromu roztworami środków bakteriobójczych (nadmanganianem potasu i 14000 -1000 itd.), 2) na przemywaniu pochwy, podobnymi środkami odkażającymi za pomocą kanki lub cienkiego cewnika gumowego oraz wstrzykiwaniami do światła jej roztworów soli srebrowych (0,25-1 % azotanu srebra, prorgolu, nowarganu, targesiny w stężeniu od 1-5% itp., 3) na ostrożnym leczeniu cewki moczowej w sposób podobny jak u osób dorosłych.

Read More

Choroby kobiece

Bóle podczas miesiączki wywołane przez nowotwory podśluzowe macicy oraz polipy ustępują po chirurgicznym zabiegu. Leczenie bolesnego miesiączkowania pozostającego w związku ze stanami zapalnymi narządów płciowych jest wyłącznie zachowawcze, gdyż ewentualne zabiegi mogą przyczynie się do zaostrzenia istniejącej sprawy zapalnej i ujawnienia dotąd utajonego zakażenia. We wszystkich tych przypadkach leżenie w łóżku, zachowanie spokoju, stosowanie zimnych okładów oraz zabiegi hydroterapeu- tyczne lub elektroterapeutyczne dają dobre wyniki. Z przetworów farmaceutycznych są stosowane – ze zmiennym skutkiem-najrozmaitsze: „antinemina“ z antypiryną, piramidonem i fenacetyną jako podstawowymi składnikami. Są już gotowe mieszanki, zawierające te środki lub im podobne.

Lecze...

Read More

Jak wystrzegać się leków nasennych?

Jeśli lekarz ze względów zdrowotnych zabronił nam zasypiania przy pomocy środków farmaceutycznych, mamy jeszcze do dyspozycji szeroką gamę środków zastępczych. W zależności od tego, o jakiej porze chcemy zasnąć, ile czasu chcemy poświęcić na sen, wreszcie czy ma to być sen głęboki, czy bardziej powierzchowny, zażywamy:

Read More

Ośrodki rdzeniowe i nerwy obwodowe

W rogach bocznych rdzenia kręgowego znajdują się skupiska neuronów układu nerwowego wegetatywnego (autonomicznego), które między innymi odpowiedzialne są za reakcje występujące w obrębie narządów płciowych (erekcja prącia lub łechtaczki, ejakulacja, czynności wydziel- nicze gruczołów itp.). Neurony zawiadujące erekcją znajdują się w części krzyżowej rdzenia kręgowego, a neurony sterujące ejakulacją zlokalizowane są w części lędźwiowej i krzyżowej. Skupiska neuronów stanowią ośrodek erekcji oraz ośrodek ejakulacji. Ośrodki te stanowią miejsce przełącznikowe zarówno dla odruchów prostych, jak i złożonych, przebiegających z udziałem wyższych pięter układu nerwowego. W wyżej położonych częściach rdzenia kręgowego, poza częścią lędźwiową i krzyżową, zlokalizowane są drogi nerwowe, poprzez które pobudzenia seksualne przenoszone są do mózgu lub z mózgu. Uszkodzenie samych ośrodków lub dróg odprowadzających (przewodzących podniety nerwowe z ośrodków w rdzeniu do narządów płciowych) doprowadza do upośledzenia lub zniesienia odpowiedniej reakcji seksualnej w zakresie narządów płciowych. Podobny efekt, lecz wyraźnie słabszy, wywołuje uszkodzenie dróg nerwowych zstępujących, przewodzących podniety nerwowe z mózgu do ośrodków rdzeniowych. Uszkodzenie dróg nerwowych wstępujących, przewodzących podniety z narządów płciowych do mózgu wiedzie do obniżenia uczucia rozkoszy seksualnej u ludzi nie odznaczających się dużą pobudliwością seksualną uszkodzenie to znosi zdolność do przeżycia orgazmu.

Read More

Ból głowy

Ze względu na swoją uniwersalną przydatność cierpienie najpopularniejsze. Głowa rozboleć nas może w każdej niewygodnej chwili, w dzień i w nocy, w każdej sytuacji i w każdym towarzystwie. Dlatego też rozsądne gospodarowanie bólem głowy jest jednym z podstawowych zadań praktykującego pacjenta. I tak np.:

Read More

SIŁA MIŁOŚCI EROTYCZNEJ

Atrybuty miłości erotycznej. Atrybuty miłości erotycznej zależą od całokształtu osobowości człowieka, jego indywidualności oraz specyficznych zdolności do miłości erotycznej. Istnieją pewne stałe jej przejawy powtarzające się w różnym natężeniu przy przeżywaniu tego uczucia przez różnych ludzi.

Read More