Reakcje i zachowania seksualne

U niedoświadczonych, młodych ludzi z wychowawczo wpojonymi negatywnymi nastawieniami do seksualności napięcie emocjonalne powstające pod wpływem bodźca seksualnego (wywołującego podniecenie seksualne na drodze biologicznej) może być fałszywie rozpoznawane nie jako napięcie seksualne, lecz napięcie emocjonalne o znaku ujemnym (gniew, złość itp.), czasem rozładowujące się w akcie agresji. Napięcie emocjonalne (powstające pod wpływem bodźca seksualnego) pod wpływem treści korowych (wrogie ustosunkowanie się do seksualności) oraz przy braku doświadczenia w zakresie należytego rozpoznania typu napięcia emocjonalnego, nabiera cech napięcia „antyseksualnego”. Decyduje o tym fałszywe rozpoznanie źródeł i typu napięcia emocjonalnego, nadanie napięciu nieadekwatnych treści korowych oraz brak znajomości właściwych i optymalnych dróg redukcji napięcia. Wynikiem powyższego jest powstanie stanu napięcia emocjonalnego o różnej treści (lecz nie seksualnej), który rozładowywany zostaje w różny sposób (lecz nie poprzez czynności seksualne).

Na rodzaj reakcji i zachowań seksualnych wywiera wpływ również konflikt postaw (pojmowanych jako pozytywne lub negatywne odruchy emocjonalne) mogący się rozgrywać również w podświadomości człowieka. Według Obuchowskiego (1977) człowiek w rozwoju ontogenetycznym nie tylko nabywa wiedzy o świecie, lecz nabywa też doświadczeń opartych na warunkowych odruchach emocjonalnych, które nie zawsze są przez niego uświadamiane, a ponadto mogą być sprzeczne, gdyż powstają w różnych okresach życia człowieka i w różnych okolicznościach życiowych. Mogą one pozostawać przez długi czas utajone i ujawniają się dopiero w określonej sytuacji. Na przykład człowiek może posiadać negatywny odruch emocjonalny wobec określonego zapachu, a równocześnie pozytywną postawę wobec określonych cech psychicznych lub wyglądu partnera. Pod wpływem tych drugich wybiera partnera, lecz bliższy z nim kontakt (także seksualny) wywołuje w nim awersję. Ten konflikt postaw sprawia, że może on poszukiwać kontaktu z partnerem, lecz unikać kontaktu bliższego, zwłaszcza seksualnego, Z biegiem czasu rzutuje to zresztą zwykle negatywnie również i na pozaseksualne kontakty z partnerem. W wielu przypadkach człowiek nie uświadamia sobie przyczyn swych reakcji, wobec czego próbuje się ich doszukiwać „dorabiając” różne sposoby ich wytłumaczenia, często najdogodniejsze dla siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>