REPREDUKCYJNA FUNKCJA ZACHOWANIA SEKSUALNEGO CZĘŚĆ 2

Kolejnym, trzecim elementem zapewniającym skuteczność reprodukcyjnej funkcji zachowania seksualnego jest zawarta w strukturze tego zachowania potencjalna możliwość wytworzenia, bądź przedłużenia czasu trwania wytworzonej więzi. Ten warunek prawidłowości zachowania seksualnego, rozpatrywany w związku z przetrwaniem gatunku, wiąże się z faktem, że gatunek może przetrwać tylko wówczas, gdy nie tylko dojdzie do zapłodnienia, ale także urodzenia i przeżycia potomstwa. Aby dziecko mogło przeżyć, oho je rodzice, zwłaszcza w pierwszym okresie Po jego narodzeniu, muszą wykazać odpowiednią aktywność przejawiającą się w zapewnieniu mu należytej opieki. Ten warunek, podobnie jak poprzedni, ma charakter nieostry i fakultatywny. W funkcjonujących aktualnie strukturach społecznych istnieje wiele możliwości zastąpienia potomstwu opieki rodzicielskiej. Łatwo jednak dostrzec, że skuteczność takich działań jest ograniczona do wyjątkowych przypadków – nie trzeba szczególnie rozbudowanej wyobraźni, aby pojąć, jak kruche byłyby szanse skuteczności tych przedsięwzięć w przypadku powszechnej potrzeby ich zastosowania. Z drugiej strony nie można rozważać normy biologicznej w kategoriach struktur mających za sobą historię niezmiernie krótką w porównaniu z okresami potrzebnymi do ujawnienia się działania nacisków selekcji. Inaczej przedstawia się sprawa adaptacyjnych zmian zachowania, które właśnie umożliwiają na przykład korzystanie ze struktur zastępczych. Za istotnym znaczeniem przedłużonej w czasie więzi pomiędzy rodzicami przemawia też argument dotyczący uczenia się ról płciowych przez potomstwo na równi z uczeniem się niepoliczalnych reakcji, wpływających na rozwój intelektualny i emocjonalny. Wiadomo, że układ partnerski złożony z dwóch osób przeciwnej płci, a wykazujący pewną trwałość, zapewnia najkorzystniejszy rozwój potomstwu. Oczywiście znowu z zastrzeżeniem, że układ ten funkcjonuje w taki sposób, że na przykład rodzice w ogóle wykazują zainteresowanie potomstwem, że nie dostarczają mu wzorów jednoznacznie niewłaściwych itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>