Rola sytuacji – dalszy ciąg

Sytuacja (S, A, W) oraz osobowość (O) są czynnikami wyznaczającymi zachowanie człowieka, a proporcje udziału obu tych czynników mogą być różnorodne. Wśród sytuacji, które wyznaczają zachowanie człowieka, wyróżniamy istotną grupę tzw. sytuacji trudnych (stresorów). Trudność sytuacji może być dwojakiego rodzaju: intelektualna lub emocjonalna. Sytuacja trudna intelektualnie, to sytuacja problemowa, w której człowiek musi rozwiązać nowe, nie znane dotąd zadania. Natomiast sytuacja trudna emocjonalnie związana jest z takim układem bodźców, które powodują napięcie emocjonalne, a więc stres. Ten właśnie rodzaj sytuacji jest szczególnie ważny przy analizowaniu etiopatogenezy zaburzeń zachowania. Wyróżniane są cztery rodzaje sytuacji trudnych emocjonalnie: deprywacja, frustracja, ból i zagrożenie. Niektórzy autorzy wyróżniają dodatkowo sytuację konfliktu motywacyjnego (Reykowski, 1966), który jest co prawda kombinacją frustracji i zagrożenia, ale ze względu na częstość występowania wart jest niekiedy oddzielnego omówienia. Zastanówmy się, jaką treść mają przedstawione powyżej pojęcia w odniesieniu do funkcjonowania seksualnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>