Różnice w fizjologicznych reakcjach seksualnych mężczyzn i kobiet

Zmiany fizjologiczne zachodzące w stanach podniecenia seksualnego u mężczyzny i kobiety wykazują pewne odmienności. Z badań Mastersa i Johnson (1966) wynika, że już w pierwszej fazie cyklu reakcji seksualnych, tj. w fazie podniecenia, występują różne reakcje fizjologiczne. U kobiet pojawia się „rumieniec seksualny” na skórze okolicy nadbrzusza, rozprzestrzeniający się na piersi. Rumieńca tego nie obserwuje się u mężczyzn w fazie podniecenia pojawia się on dopiero w późniejszych fazach cyklu reakcji seksualnych.

Pewne różnice obserwuje się w hiperwentylacji. U mężczyzn hiper- wentylacja pojawia się w późnej fazie plateau, trwa przez całą fazę orgazmu i przez okres oporności w fazie ustępowania podniecenia. Natomiast u kobiety dochodzi czasem do powtórnego orgazmu, zanim przeminie okres hiperwentylacji związany z pierwszym orgazmem. Oznacza td, że mężczyzna po wytrysku nasienia nie reaguje na stymulację seksualną dotąd, dopóki nie przeminie reakcja hiperwentylacji związana z wytryskiem. Natomiast kobieta może przeżyć drugi orgazm wtedy, gdy zalega jeszcze hiperwentylacja związana z przeżyciem poprzedniego orgazmu. Pewne różnice stwierdza się również w rozmieszczeniu reakcji perspiracji następującej po orgazmie. Reakcja ta u mężczyzny ograniczona jest do stóp i dłoni, rzadko pojawia się na tułowiu i karku. U kobiety reakcja ta pojawia się na grzbiecie, udach, klatce piersiowej, czole i w okolicy ust.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>