SIŁA MIŁOŚCI EROTYCZNEJ

Atrybuty miłości erotycznej. Atrybuty miłości erotycznej zależą od całokształtu osobowości człowieka, jego indywidualności oraz specyficznych zdolności do miłości erotycznej. Istnieją pewne stałe jej przejawy powtarzające się w różnym natężeniu przy przeżywaniu tego uczucia przez różnych ludzi.

Związki miłości erotycznej z cechami osobowości człowieka nie zostały jeszcze całkowicie wyjaśnione. Trudno oceniać w jaki sposób cechy osobowości (poza specyficznymi zdolnościami do miłości erotycznej, typem temperamentu i siłą potrzeby seksualnej) wpływają dodatnio lub ujemnie na powstawanie, przebieg, ekspresję i przemijanie uczucia miłości erotycznej. Obserwacje wskazują na to, że ludzie pełni temperamentu kochają głębiej i namiętniej niż ludzie leniwi i ospali. Miłość erotyczna jako siła napędowa nakłada się na osobowość człowieka, u którego się pojawia, potęguje cechy osobowości, zwłaszcza dominujące oraz może je modyfikować. Należy jednak odróżniać wpływ cech osobowości na głębokość i długotrwałość miłości erotycznej oraz wpływ na formy jej przejawiania się.

Siła miłości erotycznej zdaje się być w mniejszym stopniu uzależniony. Kazimierz Imieliński na od procesu uczenia się. Trudno nauczyć się głęboko erotycznie kochać, jeśli nie ma się odpowiednich do tego predyspozycji wrodzonych. Siła i burzliwość miłości erotycznej, oprócz zdolności, temperamentu i siły potrzeby seksualnej związana jest z postawą wobec obiektu miłości erotycznej jako całości oraz od jego wzajemnych oddziaływań. Istnieje podobieństwo między miłością erotyczną a odczuciem satysfakcji seksualnej, gdyż oddziaływania woli człowieka mają w obu przypadkach wartość ograniczoną. Uczucie miłości erotycznej nie jest trwałe, podobnie przemija zdolność przeżywania satysfakcji z kimś, wobec kogo odczuwa się zniechęcenie lub odrazę seksualną, chociaż można go cenić jako człowieka i darzyć miłością „bliźniego”. Jest to sprzeczne z wywodami McLuhana, że nadchodzi czas w którym nie płeć, lecz osobowość drugiego człowieka staje się stymulatorem miłości, a więc w kobiecie zaczyna być interesująca nie jej kobiecość, lecz człowieczeństwo. Wywody te raczej dotyczą miłości człowieka, lecz sprzeczne są z wiedzą o miłości erotycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>