Sposób Kochera

Sposób Kochera polega na kolejnym wykonaniu następujących czynności: w lekkim wyciągu ręcznym w osi ramienia delikatnie zwiększa się rotację zewnętrzną, następnie zgina i przywodzi ramię, tak by łokieć znalazł się na klatce piersiowej. Ruch rotacji wewnętrznej w tym ustawieniu zwykle wprowadza głowę do panewki.

Sposób Hipokratesa polega na wyciągu wzdłuż osi kończyny i przywiedzeniu przy jednoczesnym spychaniu głowy do panewki piętą, którą nastawiający umieszcza w dole pachowym chorego.

Sposób Dżanelidze jest najdelikatniejszy, polega na powolnym nastawianiu ciężarem zwisającej kończyny. Można go użyć, jeśli nie ma możności zastosowania znieczulenia. Chorego układa się na stole lub leżance na brzuchu, tak aby kończyna swobodnie zwisała ku dołowi. Można podać środki przeciwbólowe lub znieczulić staw nowokainą. Po ustąpieniu odruchowego przykurczu i rozluźnieniu mięśni może dojść do samoistnego nastawienia. Nastawienia można dokonać niedużym wyciągiem w osi ramienia przy zgiętym łokciu, wykonując skręcenie do wewnątrz i przywiedzenie.

Hipokratesa. Po nastawieniu unieruchamia się kończynę opatrunkiem Desaulta na 3 tygodnie.

Ze zwichnięciem stawu ramiennego może współistnieć: 1) oderwanie lub odbicie guzka większego kości ramiennej, przy czym złamanie bez większego przemieszczenia nie wpływa na sposób leczenia zwichnięcia, zaś złamanie z przemieszczeniem wymaga leczenia operacyjnego 2) złamanie szyjki kości ramiennej, w którym próbę nastawienia zachowawczego może podjąć tylko doświadczony specjalista w razie niepowodzenia pozostaje leczenie operacyjne 3) uszkodzenia naczyń i pni nerwowych będące następstwem urazu lub powikłaniem i wymagające leczenia specjalistycznego.

Zwichnięcia zastarzałe stawu ramiennego powodują poważne kalectwo i muszą być leczone operacyjnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>