STOSOWANIE EPINEFRYNY

Preparaty złota w postaci soli powodują w rzadkich przypadkach, po przekroczeniu dawki całkowitej 1,5 g, odkładanie się w warstwie właściwej rogówki czerwonawych lub złotawych złogów, nie wywołujących reakcji zapalnej. Po odstawieniu leku rogówka stopniowo się oczyszcza [47], W rzadkich przypadkach sole złota powodują alergiczny stan zapalny rogówki z owrzodzeniem, przymgleniem i upośledzeniem wzroku [8J.

Preparaty srebra stosowane ogólnie lub miejscowo mogą powodować odkładanie się srebra w tkankach oka i zabarwiać je w sposób trwały. Redukcja do stanu metalicznego zachodzi pod wpływem światła lub siarkowodoru tkanek. Złoąi nadają rogówce zabarwienie szare lub brunatna- we [8, 24, 51],

Epinefryna, stosowana miejscowo przez dłuższy czas, powoduje, podobnie jak w spojówce, odkładanie się złogów melaniny. Ponadto zmniejsza wyraźnie liczbę komórek śródbłonka rogówki [53],

Odczyny alergiczne rogówki na leki wprowadzone ogólnie łub do worka spojówkowego z reguły współistnieją z alergicznymi chorobami spojówki i skóry powiek, Mają zwykle przebieg lekki i mijają bez śladu. Wyjątkowo tylko po zapaleniu alergicznym pozostają trwałe przymglenia i upośledzenie wzroku.

Uszkodzenie rogówki obserwowano po miejscowym stosowaniu anty- metabolitu o działaniu przeciwwirusowym (5-jodo-2-dezoksyurydyny) [24, 49],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>