Wady rozwojowe

Zaliczyć tu również trzeba takie wady rozwojowe, jak brak jajowodów, macicy i pochwy, który tłumaczy się wypaczeniem procesu rozwojowego w pierwszych tygodniach wzrostu zapłodnionego jaja,

– b)Część zaburzeń rozwojowych okresu płodowego powstaje wkrótce po utworzeniu się przewodu płciowego. Do tej grupy należą takie wady rozwojowe, jak macica dwurożna podwójna z podwójną pochwą (uterus duplex cum nagina duplici), macica podwójna z podwójną lub pojedynczą pochwą (uterus duplex cum nagina duplici aut simplici), macica z przegrodą szczątkową (uterus subseptus umformis) itd.

– c)Osobną grupę wad rozwojowych powstających w życiu płodowym stanowią te zaburzenia, które powstały w okresie, kiedy szyjka macicy stanowi już jeden twór, ale trzon macicy nie jest jeszcze wykształcony. Należą tu np. macica dwurożna

– 0jednej szyjce (uterus bicornis unicołlis), macica ze szczątkową przegrodą i jedną szyjką (uterus subseptus unicołlis), macica zaklęsła (uterus arcuatus), macica kowa- dłowa (uterus incudiformis) itd.

– d)Do ostatniej, osobnej grupy zaliczyć by należało te zaburzenia rozwojowe, w których z zawiązków nieparzystych wytworzyły się wprawdzie parzyste narządy układu płciowego, ale pozostały one w stanie, w jakim znajdowały się w życiu płodowym (uterus rudimentarius, uterus foetalis) albo też w okresie dzieciństwa (uterus infantilis, uterus pubescens) nie podlegając dalszym prawidłowym zmianom morfologicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>