Właściwości ludzkiej natury

Podobne wnioski wyprowadza się na gruncie przeświadczeń potocznych z faktu uznania biologicznych funkcji zachowań seksualnych. Naukowe twierdzenia o zachowaniach seksualnych wpływają tak na przekonania potoczne, jak i na sposób zaspokajania potrzeb seksualnych, a nieodpowiednia ich popularyzacja utrwala przekonania fałszywe, choć, być może, inne niż te, które bywają zakorzenione bez jej udziału, tzn. przejęte z tradycji. Zapewne istnieją takie osoby, których potrzeby seksualne albo nie są nazbyt wygórowane i pozostają na poziomie „przeciętnym”, albo są bardzo duże, albo mniejsze niż przeciętne. Łatwo dostrzec, że na tym właśnie tle u ludzi wykazujących potrzeby przeciętne istnieje największa możliwość wpływu popularyzowanych ujęć seksualności, szczególnie rozbudzania owych potrzeb, wzmagania ich, albo w przypadku innych teorii naukowych, także ich normowania, powściągania. Dla ludzi o dużych potrzebach seksualnych, interpretowane w ten sposób przez popularyzację wyniki naukowe są czynnikiem sprzyjającym, usprawiedliwiającym ich poszukiwania coraz to nowych podniet. Często się zresztą zdarza, że z upowszechnianej wiedzy naukowej na temat seksu każdy wyprowadza takie wnioski, jakie mu najbardziej odpowiadają, każdy dostrzega to, co jest zgodne z jego naturalnymi tendencjami, co go utwierdza w stopniu odczuwanych potrzeb.

Niemniej istnieje też odwrotny kierunek wpływów: wiele bowiem właściwości ludzkiej natury utrzymuje się w stanie potencjalnym i aktualizuje się dopiero wtedy, kiedy wystąpią wyzwalające je zdarzenia. Przede wszystkim chodzi tu o wpływ pewnych przeświadczeń nabytych, uświadomienie sobie pewnych mniemań np. wpajane człowiekowi przekonanie, że przeżycia seksualne dostarczają wielkich satysfakcji, może owe potrzeby rozbudzić i wzmóc do tego stopnia, że zaczyna im się przypisywać nieproporcjonalnie wiele uwagi w porównaniu z innymi czynnikami współżycia. Podobnie jak (zwłaszcza w wychowaniu religijnym) wpajane przekonanie o tym, że zaspokajanie potrzeb seksualnych nie daje człowiekowi prawdziwego szczęścia, rodzi albo utrwala kompleksy, pozbawia go swobody, radości czerpanej ze współżycia seksualnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>