ZACHOWANIA SEKSUALNE

Znaczenie wpływu czynników społeczno-kulturowych na zachowania seksualne w wielu przypadkach bywa niedoceniane lub ogranicza się tylko do analizy wpływu norm społecznych na czynności łub zachowania. Jednakże wpływ czynników społecznych jest znacznie poważniejszy i głębszy, Spitz (1945) udowodnił, że deprywacja społeczna i izolacja powodująca zubożenie bodźców działających na człowieka, może doprowadzać nie tylko do zaburzeń w zakresie czynności i zachowań seksualnych, lecz może też wieść do zmian strukturalnych w określonych obszarach mózgu. Oznacza to, że zachowanie seksualne człowieka uwarunkowane jest kompleksowym wpływem czynników biologicznych i psychospołecznych. Należy przy tym podkreślić, że nie tylko same warunki zewnętrzne lub czynniki wewnętrzne wpływają na zachowania seksualne, lecz dużą rolę odgrywa przy tym kształtowanie warunków zewnętrznych przez człowieka. Dochodzi więc do tego, że poszczególne uwarunkowania seksualności wpływają wzajemnie na siebie (Szewczyk, 1978). Oznacza to, że wprawdzie można mówić o fizjologiczno-biologicz- nych, genetycznych, hormonalnych, społecznych, psychicznych i indy- widualno-biograficznych wpływach na zachowanie seksualne, lecz należy pamiętać, że wszystkie te elementy kompleksowo oddziaływając wywołują określony skutek. Udział poszczególnych elementów może być różny na różnych etapach życia lub w odniesieniu do poszczególnych procesów rozgrywających się w sferze seksualności. Tak na przykład Littman i Szewczyk (1978) wykazali wzrastające wyrównywanie się poziomu doświadczeń seksualnych studentek w porównaniu ze studentami. Można to oceniać jako wyraz społecznego równouprawnienia kobiety, przezwyciężania „podwójnej moralności” oraz dowód na to, że różnice w zakresie odczuć i zachowań seksualnych kobiety wchodzące w zakres dojrzewania psychoseksualnego (które – jak to wynika m. in. z badań Kinseya i współpracowników, 1953 – jest opóźnione w stosunku do dojrzewania psychoseksualnego mężczyzny) uwarunkowane są w mniejszym stopniu biologicznie, a w większym społecznie. Wyniki tych badań potwierdzają obniżenie się wieku, w którym studentki podejmują pierwszy stosunek płciowy. Poza tym potwierdzają one wzrost odsetka studentek z doświadczeniami dotyczącymi spólkowania oraz wzrost tych doświadczeń w ogóle w ciągu ostatniego dziesiątka lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>