Zapłodnienie

Z uwagi na to, że seksuologię interesują mechanizmy fizjologiczne zapłodnienia, ale przede wszystkim te, które pozostają w bezpośrednich związkach z seksualnością i czynnościami seksualnymi, dalsze rozważania będą już bardzo skrótowe, gdyż pozostałe mechanizmy zapłodnienia w znacznie mniejszym stopniu uzależnione są od cyklu reakcji seksualnych występującego pod wpływem stymulacji seksualnej. Wpływ ten zaznacza się dość wyraźnie u niektórych zwierząt, jednak nie rozporządzamy dostateczną wiedzą, aby go oceniać u człowieka. U królików (kotów i innych ssaków) jajeczkowanie następuje na drodze odruchowej i uzależnione jest od kopulacji. Kopulacja, na drodze pobudzania mechanicznego części pochwowej szyjki macicy, wywołuje w ciągu 9-11 godzin jajeczkowanie na drodze odruchowej. Ten sam efekt można osiągnąć przez pobudzanie środkowych jąder podwzgórza. Jajeczkowanie po kopulacji przebiega na drodze odruchowej (m. in. na poziomie podwzgórza, układu limbicznego i tworu siatkowatego), odruch ten może być wywołany różnymi bodźcami, także pobudzeniem psychoseksualnym samicy królika. Możliwości wystąpienia u kobiety jajeczkowania będącego bezpośrednim następstwem silnego napięcia seksualnego lub emocjonalnego (np. zgwałcenie) istnieją, mimo że nie zostały należycie wyjaśnione. Niemniej zapłodnienie możliwe jest w każdym okresie cyklu miesiączkowego. Wpływy emocjonalne mogą także wywoływać efekt odwrotny, to znaczy mogą ujemnie wpływać na jajeczkowanie w sensie okresowego lub trwałego jego blokowania. Blokada okresowa związana jest przede wszystkim z wpływem emocji na podwzgórze blokada trwała może być wynikiem zmian strukturalnych zanikowych powstałych w jajnikach pod wpływem silnych negatywnych napięć emocjonalnych. Pewne znaczenie może też mieć wpływ negatywnych emocji, między innymi związanych z niezadowalającym współżyciem seksualnym, na kurcz- liwość jajowodów. Niektórzy autorzy opisywali „spazm jajowodowy” (Greenhill, 1956) będący następstwem długotrwałych napięć emocjonalnych w ogóle lub silnych napięć seksualnych, którego efektem była niepłodność wskutek niemożności zetknięcia się plemników z jajem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>