DZIAŁANIE OŚRODKOWE

Stosując środki znieczulające przewodowe (miejscowo) należy parnię- tać o możliwości-wystąpienia objawów nietolerancji wynikającej z alergii. Chorzy zwykle w takich sytuacjach podają nagły ból głowy, oszołomienie, uczucie lęku, duszność, nudności, ból w okolicy serca. Można stwierdzić bladość powłok lub sinicę, zlewne poty, wymioty, zmianę częstości

Nazwa leku Mechanizm działania Giówne objawy niepożądanego działania. Środki stosowane w premedykacji:

Atropina Działanie parasympatykolityczne, zwjększotiie zapotrzebowania na tlen, poba- , dzenie otin Częstoskurcz, zmniejszenie wydzielania potu, zwiększenie przemiany materii, możliwość wystąpienia zespołu przegrzania i drgawek – głównie u dzieci, nasilenie objawów jaskry ‘

Hioscyna Działanie parasy mpatykoli- tyczne, depresja oun Stan dezorientacji oraz pubn- dzenie psychiczne i ruchowe

Prometazyna Działanie ośrodkowe, wago- lityczne i przeciw.: istamino- we U?pokojenier zwolnienie czynności serca

Morfina Działania ośrodkowe, pobudzenie nerwu błędnego, che- rnorecĘplorów area poslre- ma. uwałni-jciio histaffiay, dodatni wpływ inotr.opowy na serce, możliwość wybiórczego blokowania receptorów

Petydyna Działanie elkowe, działanie spazm..- Lityczne Częstoskurcz, właściwości rozkurczające na mięśnie gładkie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>