Informowanie samicy o aktywności seksualnej samca

Ze szczególną formą zwracającego uwagę zachowania spotykamy się u altannika {Chlamydera), który w okresie zalotów dla przyciągnięcia uwagi samicy buduje specjalne altanki, które następnie ozdabia kolorowymi kamykami i maluje sokiem z owoców. Jest to jeden z nielicznych przejawów wrażliwości estetycznej w świecie zwierząt (Thorpe, 1974). Do tej kategorii zachowań zaliczyć można również wydawanie głosów wabiących (przez niektóre ptaki, wilki, jeleniowate i inne).

Informowaniu samicy o aktywności seksualnej samca służyć może także jego zachowanie służące pierwotnie do oznaczania terytorium. Obserwujemy to na przykład u ciernika trójkolczystego, który patrolując granice terytorium z czerwono zabarwionym brzuchem w równym stopniu odstrasza potencjalnych rywali do terytorium jak i przyciąga uwagę samicy.

Podobnemu celowi służyć może zapachowe oznaczanie granic terytorium przez samce niektórych gatunków ssaków, a także śpiew ptaków śpiewających.

Komunikacja zapachowa (występująca najczęściej u zwierząt samotniczych) ma też pewne znaczenie u zwierząt żyjących w grupach, u których wydzielanie zapachu przez samicę w rui oddziałuje na samce. Zjawisko to spotykamy u psów, szczurów, małp (makaki) oraz u licznych gryzoni. Przejawem tego jest obwąchiwanie okolicy anogenitalnej samic w czasie bezpośrednio poprzedzającym kopulację.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>