Kosmówka

Kosmówka, w miarę wzrostu jaja, zmienia swój wygląd i w zależności od okresu jej rozwoju, nosi Odpowiednie nazwy. W końcu

– 8 tygodnia ciąży jajo jest wielkości kurzego jaja i wypełnia sobą górną część jamy macicy, nie zajmując całego wnętrza trzonu, dlatego dolne części doczesnej prawdziwej na przestrzeni 1—2 cm od ujścia wewnętrznego stykają się z sobą. Doczesna prawdziwa i podstawowa grubieją do V2 cm, natomiast doczesna zagięta cieńczeje. W rozkładzie kosmków na obwodzie kosmówki, już zaznaczają się wyraźne różnice. W miejscu doczesnej podstawowej rozrastają się one znacznie i wrastają w jej głąb, natomiast od strony doczesnej zagiętej nie rozwijają się zupełnie. Dlatego tę bogatą w kosmki część kosmówki nazywamy krzewiastą (choiion irondosum), a część pozbawioną ich — gładką (chorion leve). Z końcem 12 tygodnia kosmki na kosmówce gładkiej zanikają zupełnie, co sprawia, że stopniowo zrasta się ona z doczesną prawdziwą. Kosmówka krzewiasta jest w tym czasie pokryta gęsto rozrastającymi się kosmkami, gdyż ona wyłącznie służy do odżywiania płodu i już nosi nazwę łożyska. W tym okresie jajo wypełnia całkowicie jamę macicy, doczesna prawdziwa jest gęsto zaopatrzona w rozszerzone naczynia krwionośne, co nadaje jej głębszym warstwom wygląd gąbczasty. W dalszym rozwoju ciąży, tj. około 16 tygodnia ciąży, doczesna prawdziwa stale cieńczeje, tak iż w końcu 25 tygodnia ciąży stanowi cie-niutką, rozciągniętą błonę, leżącą między pęcherzem płodowym a mięśniówką macicy i zrasta się całkowicie z doczesną zagiętą, zamykając wnętrze jamy macicy (ryc.25a,b).

Doczesna podstawowa zostaje do tego stopnia rozżarta przez kosmki, że pozostaje z niej zaledwie cienka warstwa tkanki łącznej z przegrodami wrastającymi wraz z naczyniami między grupę kosmków, dzieląc całe łożysko na poszczególne zraziki (cotyledones).

W drugiej połowie RyC 24. Kosmek przedstawiony schematycznie: a) tkanka ciąży, poza ich wzro- łączna, b) naczynie krwionośne, c) komórki Langhansar stem, już nie zachodzą d) komórki zespólni.  w błonach żadne poważniejsze zmiany. Wskutek przegrupowania się mięśni i wytwarzania się dolnego odcinka łożysko, które brzegiem swoim sięgało ujścia wewnętrznego macicy, w końcu ciąży zostaje przesunięte powyżej niego na szerokość dłoni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>