Obraz kliniczny w okresie wysypkowym

Często obraz kliniczny odbiega od przedstawionego powyżej typowego przebiegu odry. Okres zwiastunów niekiedy przebiega bardzo łagodnie, bez znaczniejszych wzniesień gorączki, prawie bez objawów kataralnych, a zjawienie się wysypki jakby zapoczątkowywało chorobę.

Zdarza się i przeciwnie już w okresie zwiastunów występują objawy toksyczne, zaznaczające się zaburzeniami w krążeniu, zaburzeniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zamroczenie, drgawki), zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, wysoką gorączką. Wysypka bywa tu blada, atoniczna, albo przeciwnie — o charakterze krwotocznym. Zaznacza się skłonność do krwawień z błon śluzowych (krwotoki z nosa). Objawy duszności i !sinicy, zjawiające się już w okresie zwiastunów, są wyrazem bądź to wysypki wewnętrznej w drogach oddechowych (enanthema alveolare), bądź to zajęcia drobnych oskrzelików (bronchitis capillaris), a wreszcie — obrzęku płuc. Te ciężkie, toksyczne postacie kończą się często niepomyślnie w 4—5 dniu licząc od początku okresu zwiastunów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>