Przejściowe upośledzenie oddychania

Szereg badaczy zwracało uwagę na właściwe gruźliczkom podniesienie się ciepłoty ciała przed miesiączką i spadek jej po ukończeniu miesięcznego krwawienia. Znane są również spostrzeżenia przemawiające za zaostrzeniem się procesu gruźliczego w płucach w czasie miesiączki.

Ponieważ w okresie miesiączki występuje niekiedy obrzęk śluzówki nosa i głośni, mogą zdarzać się w tym czasie stany przypominające astmę oskrzelową, które byłyby następstwem przejściowego upośledzenia oddychania. Stanów tych nie należy utożsamiać z tzw. asthma uterinum, która ma pozostawać w związku z pewnymi schorzeniami narządów rodnych (np. tyłozgięcie macicy) i ustępować po zabiegach operacyjnych, przedsięwziętych z ich powodu.

Zagadnienie odpowiedniego odżywiania zdrowego człowieka pozostaje w ścisłym związku z zaspokojeniem potrzeb jego ustroju. Wielkość tych potrzeb uzależniona jest od : a) rozwoju fizycznego i powierzchni ciała (wagi i wzrostu), b) wieku, c) wykonywanej pracy (przede wszystkim mięśniowej), d) klimatu, e) właściwości osobniczych.

Wszelkie pokarmy są, jak wiadomo, dla organizmów zwierzęcych albo paliwem i budulcem (alimenta), albo swoistymi związkami chemicznymi, których ustrój nie potrafi syntetyzować w dostatecznej ilości, a które pobiera z zewnątrz (nutri- menta). Do tych ostatnich należą, obok pewnych aminokwasów, niektórych kwasów tłuszczowych i minerałów, także witaminy. W przetworach spożywczych pobieramy jedne i drugie. Woda jest koniecznym składnikiem budulcowym dla ustroju, pobierana jednakże bywa w warunkach prawidłowych nie tylko w postaci płynów, ale i z pokarmów stałych, które ją zawierają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>