Rozpoznanie czerwonki

Rozpoznanie czerwonki nastręcza trudności nie tylko w postaciach atypowych i lekkich, ale i w tych przypadkach, w których stwierdza się charakterystyczne stolce śluzowo-krwawo-ropne występujące wśród parcia i bólów brzucha, objawy zatrucia, zaburzenia w krążeniu i inne. Tego rodzaju objawy bowiem mogą wystąpić także w innych ostrych zakażeniach przewodu pokarmowego. Najpewniejszym dowodem rozpoznawczym, jeśli chodzi o czerwonkę, jest dodatni wynik posiewu ze stolca, albo lepiej z materiału pobranego z odbytu, a nawet z prostnicy. Badanie serologiczne przeprowadza się dopiero w drugim tygodniu choroby, przy czym miano aglutynacyjne wysokie jest dopiero miarodajne dla rozpoznania.

W różnicowaniu należy wziąć pod uwagę: ostre krwotoczne zapalenie jelit, ostre zaburzenie żołądkowo-jelitowe na tle zakażenia innymi bakteriami albo spowodowane błędami w diecie, wgłobienie jelit, krwawienie w przypadku wrzodu dwunastnicy, polipy jelitowe, krwawienia alergiczne (zespół Henocha-Schoenleina), wreszcie krwawienia z uchyłka Meckela.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>