TECHNIKA WYKONANIA SZTUCZNEJ ODMY SRÓDPIERSIOWEJ

Rozpoznanie niektórych spraw chorobowych toczących się w śród- piersiu sprawia nieraz duże trudności, zwłaszcza u niemowląt i dzieci małych. Dotyczy to głównie różnicowego rozpoznawania w radiogramie cieni grasicy, powiększonych węzłów chłonnych, guzów nowotwo- rowych. Dużą pomoc w radiologicznym topograficznym rozpoznawaniu spraw w śródpiersiu oddaje sztuczna odma śródpiersiowa, której wykonanie jest bardzo proste. Dziecko układamy na stole (na poduszce ceratowej) na grzbiecie tak, ażeby głowa dziecka zwisała poza krawędź stołu. Osoba asystująca odchyla główkę dziecka ku stronie grzbietowej. W dołku międzyobojczykowym nad wcięciem mostka, po uprzednim

Ryc. 187. Odma śródpiersiowa. wyjałowieniu skóry, wkłuwamy cienką, długą igłę (bardzo dobrze nadaje się do tego celu igła do nakłuć lędźwiowych) z dołączonym wężykiem gumowym długości 1-0—15 cm. Igłą przekłuwamy skórę pod kątem ostrym, po czym, opierając dla orientacji ostrze igły o górny brzeg mostka, kierujemy ją w dół bezpośrednio pod dolną krawędź brzegu mostka. Następnie kierując igłę tuż pod mostek, przesuwamy ją ku przodowi, stale pod dolną po-wierzchnią mostka na 4—5 cm długości igły. Igłę łączymy wężykiem z wyjałowioną strzykawką o pojemności 2-0 ml, za pomocą której wtłaczamy do śrópierisia powietrze w ilości 2-0 ml u niemowląt do 5 miesięcy, a 3-0 do 4-0 ml u dzieci powyżej 5 miesięcy.

Jeżeli w czasie wstrzykiwania powietrza dziecko zaczyna kaszleć, należy przerwać dalsze wstrzykiwanie powietrza. Po wykonaniu odmy igłę wyciągamy, miejsce ukłucia odkażamy i zakładamy mały, jałowy opatrunek z gazy. Następnie wykonujemy dwa zdjęcia rentgenowskie: jedno w pozycji leżącej normalnej grzbietowej, a drugie w pozycji bocznej. Zabieg ten szczególnie dobrze pozwala na różnicowanie powiększonej grasicy (ryc. 189 i 19-0) od innych spraw toczących się w śródpiersiu, a zwłaszcza od powiększonych węzłów chłonnych wnękowych i przywnękowych, które mogą dać zupełnie podobny cień. W obrazie radiologicznym widoczne wtedy jest odgraniczenie cienia grasicy oraz charakterystyczna syl- wetka icienia grasicy w kształGie hełmu, jeżeli grasica jest obustronnie powiększona. Mimo wykonania dużej liczby odmy śródpiersiowej nigdy nie spostrzegaliśmy jakichkolwiek powikłań. Zabieg oczywiście musi być wykonany w warunkach ścisłej aseptyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>