Wynicowanie śluzówki

Ale i w przypadkach obustronnego jej rozerwania wywinięcie warg części pochwowej nie wytwarza się od razu po pęknięciu, lecz dopiero po pewnym okresie. Błona śluzowa szyjki przechodzi w tym czasie wszelkie stadia nieżytowego zapalenia z przerostem gruczołów i torbielkowatym ich zwyrodnieniem. Pęknięcia szyjki macicy mogą stać się wrotami zakażenia miedniczej tkanki łącznej, co staje się przyczyną zapalenia mającego skłonność do przechodzenia w stan przewlekły.

Objawy. W przypadkach pęknięcia szyjki macicy, nie powikłanych zapaleniem jej śluzówki i mięśniówki, nie stwierdza się żadnych objawów. Ponieważ jednak zapalenie to prawie zawsze towarzyszy rozerwaniu szyjki, objawy jego wysuwają się na plan pierwszy. Wśród nich najprzykrzejsze są upławy, nieraz bardzo obfite. Nie są one zależne od miesiączki, chyba że obok nieżytu szyjki istnieje również nieżyt błony śluzowej trzonu macicy. Chore skarżą się również na głuche bóle i uczucie ucisku w miednicy. Czasami stwierdza się upośledzenie płodności, skłonność do poronień i porodów przedwczesnych. W niektórych przypadkach trafiają się również obfite krwawienia miesięczne.

Należy przypuszczać, że u kobiet, których szyjka maciczna uległa rozerwaniu, a wargi jej wywinięciu, istnieje pewna skłonność do raka macicy wskutek przewlekłego drażnienia zdrowych tkanek otoczenia przez bliznę, a także wskutek przewlekłego zapalenia wywiniętej szyjki. Udowodnienie tej hipotezy jest trudne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>