Hormony a żeńskie zachowanie seksualne

U Naczelnych istnieje wyraźna zależność między zachowaniem seksualnym a fazą cyklu płciowego. Rytmiczne zmiany, ujawniające się zresztą w dużo mniejszym stopniu, zostały stwierdzone również u kobiet, u których decydują o tych zmianach inne funkcje biologiczne i społeczne (patrz Michael, 1968). U małp estrogeny zwiększają seksualną atrakcyjność samic, zapewne przez zapach wydzieliny pochwy. Progesteron tłumi atrakcyjność seksualną samic. Androgeny zwiększają aktywność seksualną samic, ich brak sprawia, że samice wykazują słabszą aktywność. Te oddziaływania hormonalne sprawiają, że zarówno atrakcyjność, jak i aktywność seksualna samic jest najwyższa w okresie owu- lacji, kiedy istnieje optymalny moment dla zapłodnienia.

Podobne mechanizmy mogą działać również u kobiet. Przypuszczenia te potwierdza obserwacja kliniczna. Usunięcie jajników lub wygaśnięcie ich funkcji w okresie menopauzy z reguły nie zmienia żeńskiego libido. Natomiast resekcja nadnerczy powoduje obniżenie potrzeb seksualnych. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że nadnercze jest u kobiety ważniejszym źródłem androgenów niż jajnik. Podawanie androgenów po resekcji nadnercza zwiększa libido u kobiet. Również u zdrowych kobiet podawanie androgenów powoduje wzrastanie potrzeb seksualnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>