Miednica krzywiczna – opis:

Zwężenie może osiągnąć bardzo duży stopień. Najczęstszą przyczyną powstania tych miednic jest krzywica, która z jednej strony hamuje rozwój kości, a z drugiej powoduje odchylenie i opuszczenie kości krzyżowej. Kobiety te są bardzo małego wzrostu. Niekrzywicze miednice tego typu są nader rzadkie i zależne od wczesnych zaburzeń rozwoju kośćca. Wskutek przebytej krzywicy najczęściej jednak spotyka się miednicę płaską.

– d) miednica skośnie przemieszczona, czyli asymetryczna

Jeśli ciężar tułowia lub przeciwciśnienie główek kości udowych działają na pierścień kostny miednicy tylko jednostronnie, wówczas staje się ona asymetryczna, tym więcej, im wcześniej i dłużej trwa ucisk. Choroby kręgosłupa, zaburzenia czynnościowe, zwichnięcia stawu biodrowego, źle zrośnięte złamania i zapalenia kości kończyny dolńej powodują nieprawidłowe obciążenie, co wywołuje wpuklenie jednej strony miednicy. Poród samoistny w tych przypadkach jest możliwy.

– e) miednica lejkowata.

Tego typu miednice mają wymiary wchodu prawidłowe. Natomiast ku dołowi tj. wychodowi zwężają się coraz bardziej. Ścieśnienie dotyczy zwykle wymiarów poprzecznych (miednice lejkowate poprzecznie ścieśnione), czasami przednio-tylnych (miednice lejkowate prosto’ ścieśnione).

Miednice lejkowate są wysokie, kość krzyżowa wąska, długa, wzgórek kości krzyżowej umieszczony wysoko i odchylony ku tyłowi, łuk łonowy ostry, a ściany boczne stromo zwężają się ku dołowi, coraz bardziej w kierunku wychodu. Przyczyn powstawania tych miednic nie znamy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>