Nieprawidłowe krwawienia miesięczne

Ważnym czynnikiem w rozpoznawaniu patologicznych krwawień miesięcznych jest występowanie w wydzielinie miesięcznej dużych skrzepów krwi, które dowodzą, że w błonie śluzowej macicy uległo upośledzeniu wytwarzanie trypsyny, uniemożliwiającej w warunkach prawidłowych tworzenie się skrzepów.

Nieprawidłowe krwawienia miesięczne są wywołane przede wszystkim niedomogą jajników, pierwotną lub wtórną, spowodowaną miejscowymi schorzeniami narządów rodnych lub też szkodliwym oddziaływaniem na jajniki innych schorzeń ustroju. Mogą one być również następstwem zaburzeń czynnościowych innych gruczołów wewnętrznego wydzielania, przede wszystkim przedniego płata przysadki mózgowej, działającego bezpośrednio na czynności hormonalne jajników, lub wynikiem zaburzenia we wzajemnym oddziaływaniu hormonów płciowych i hormonów przysadki mózgowej.

Lekarz o wi-pr akty kowi chodzi zawsze o stwierdzenie, na czym polega nieprawidłowość krwawienia miesięcznego. Duże znaczenie ma tu upewnienie się, czy zaburzenia miesiączkowe wystąpiły nagle, w związku z jakimi wydarzeniami (poród, przebyte miejscowe zapalenie itd.), czy przed wystąpieniem krwawień nie było już jakich nieprawidłowości miesiączkowania i od jak dawna te nieprawidłowości trwają. Tego rodzaju wątpliwości wyjaśnia wywiad.

Podkreślić należy, że patologiczne krwawienia maciczne mogą wystąpić zarówno w cyklu miesięcznym zmienionym, jak i niezmienionym lub – mimo że pozostają w związku z jajeczkowaniem – mogą być zupełnie nieregularne. Nie ulega również wątpliwości, że patologiczne krwawienia przed miesiączką lub

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>