POJĘCIE SEKSUALNOŚCI WEDŁUG OBUCHOWSKIEGO

Obuchowski (1977) pod pojęciem seksualność rozumie „procesy fizjologiczne, techniki, manipulacje powodujące rozkosz”, a więc raczej instrumentalną tylko stronę erotyki. Pod pojęciem erotyki, którą uważa za wytwór wyłącznie ludzki, związany z rozwojem psychiki człowieka, rozumie przeżycia wewnętrzne związane z seksualnością oraz pewne wobec niej oceny i postawy. Zastanawiając się nad rolą rozkoszy seksualnej Obuchowski (1977) podkreśla, że u człowieka nie można jej traktować jako cechy atawistycznej, gdyż oprócz antycypacji rozkoszy sta-: nowiącej podnietę do nawiązania kontaktu między partnerami rozkosz spełnia jeszcze inną ważną funkcję. Powołując się na Simonowa podkreśla, że silne napięcia emocjonalne towarzyszące kontaktom seksualnym stanowią formę kompensacji braku wrodzonych informacji dotyczących sposobu realizacji czynności seksualnych. Narastanie emocji pozytywnych stanowi sygnał orientujący partnerów seksualnych co do kontynuacji oczekiwanych, pożądanych czynności. W związku z dużą różnorodnością preferowanych sposobów osiągania rozkoszy seksualnej przez człowieka ma to duże znaczenie, zwłaszcza przy podejmowaniu kontakt tów seksualnych z nowym partnerem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>