Błona śluzowa staruszek

Ponieważ w tym czasie nie można już mówić o jakimkolwiek, nawet trudnym do wykazania wpływie jajników na śluzówkę macicy, objawy tego schorzenia będą nieco inne niż w przypadku adenoma uteri simplex. O ile bowiem cechą kliniczną zwyczajnego gruczolaka są bardzo obfite miesiączki, a także towarzyszące im bóle, o tyle w przypadkach adenoma uteri papilliferum na pierwszy plan wysuwają się wodniste upławy i nieregularne krwawienia. Trzon macicy bywa niekiedy powiększony, ściany macicy cechuje względna ich wiotkość, która umożliwia uderzająco łatwe rozwieranie się szyjki, gdy ją rozszerzać w celach rozpoznawczych i dla wykonania skrobania macicy. Jest rzeczą znamienną, że nowotwór ten może występować obok mięśniaków macicy.

Błona śluzowa staruszek, w której miejscowo rozwinął się gruczolak, może poza jego obrębem wykazywać cechy zaniku. Wyłyżeczkowanie macicy zazwyczaj doprowadza do usunięcia gruczolaka. Ponieważ w rozpoznaniu różnicowym wchodzą w rachubę – poza polipem śluzowym – także rak (adenocarcinoma), a nawet mięsak macicy i ponieważ nowotwory te mogą występować obok i wespół z gruczo- lakiem trzonu macicy, poddanie wyskrobin badaniu drobnowidowemu jest w każdym wypadku rzeczą konieczną.

Leczenie polega na doszczętnym wyjęciu gruczolaka. Dokonuje się tego zwykle przez wyłyżeczkowanie. Niektórzy zalecają wobec częstych nawrotów schorzenia w razie pozostawienia szczątków guza przyżeganie miejsca, które zajmował, 50% roztworem chlorku cynku, wprowadzonym do macicy na waciku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>