Klasyfikacja potrzeb według Obuchowskiego

K. Obuchowski dzieli potrzeby na 1) potrzeby samozachowania: a) fizjologiczne, b) orientacyjne, oraz 2) potrzeby rozmnażania (zachowania gatunku). W: Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1972, s. 113. .

cechy potrzeb podstawowych, wokół których gromadzą się konieczności kulturowe kreujące potrzeby pochodne, ale nie jest też pozbawiony cech potrzeb integratywnych. „Podstawowość”, w odniesieniu do systemu społecznego i do jednostki, zawdzięcza seks zastępowaniu substratu ludzkiego grupy przez prokreację, a więc jest konieczny i jako warunek ciągłości biologicznej, i ciągłości kulturowej.

Nie wnikając w zawiłości tych klasyfikacji, empirycznie należy stwierdzić, że zachowania seksualne kumulują reakcje na wiele potrzeb, jak i wiele emocji, obok struktur poznawczych

– 0 najrozmaitszych funkcjach. Wydaje się nawet, że mało jest podobnych

– 1 alternatywnych zachowań, tzn. kumulujących tyle potrzeb, a jednocześnie tak powszechnie dostępnych i nie zakazanych przez prawo. Kiedyś, obok wartości seksu, taką konkurencyjną wartością była własność, dziś może władza.

Ze względu na te wartości, ale jednocześnie niebezpieczeństwa, istniały i istnieją konieczności ustaleń – kiedy, czyli w jakich okolicznościach, można te potrzeby zaspokajać (instytucjonalizacja ze strony systemu społecznego) i komu wolno to robić, czyli ustalenie granic wieku i warunków dojrzałości (odpowiedzialna ekspresja).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>