Metody wykonywania rozmazów wydzieliny pochwowej

Istnieje szereg metod wykonywania rozmazów wydzieliny pochwowej i barwienia ich w ciągu tygodnia po utrwaleniu (najlepiej w mieszaninie 96% alkoholu

– 1eteru aa). Metoda zalecana przez Tetera polega na poddaniu utrwalonego preparatu następującym postępowaniom:

– 1)szkiełko z rozmazem po wyjęciu z utrwalacza przeprowadza się kolejno przez 80, 70 i 50% alkohol, po czym

– 2)barwi się hematoksyliną przez 5 minut i płucze w bieżącej wodzie przez 15 minut, po czym

– 3) barwi się eozyną przez 3 minuty i płucze znów w wodzie

– 4) z kolei przeprowadza się szkiełka przez 50, 70, 80, 95% i absolutny alkohol, zanurzając 10-15 razy w każdym z tych płynów, a wreszcie

– 5)zanurza się je w ksylolu i powleka balsamem kanadyjskim. Ocena obrazów’ cytologicznych nie jest jednak rzeczą łatwą i wymaga odpowiedniego przygotowania, chociaż sama metoda jest technicznie prosta.

O dokonanym jajeczkowaniu można wnosić również na podstawie stwierdzenia pregnandiolu (powstałego z rozkładu hormonu ciałka żółtego) w moczu w drugiej połowie cyklu miesięcznego.

Badanie rozmazów wydzieliny pochwowej daje również pewne podstawy do rozpoznawania ciąży. W śluzie kobiet ciężarnych stwierdza się bowiem szczególnego typu komórki „łódkowate“, których nie ma poza nią. Ponieważ jednak odróżnienie tych komórek od innych, podobnego kształtu, które pojawiają się w czasie prawidłowego cyklu miesięcznego, jest rzeczą trudną, a flora bakteryjna i inne czynniki zacierają często właściwy obraz cytologiczny, o wiele większe znaczenie w praktyce ma próba podana przez Papanicolaou, polegająca na wykrywaniu tychże komórek łódkowatych w moczu ciężarnych. Próba ta daje dobre wyniki we wczesnym okresie ciąży nawet wówczas, kiedy odczyny Friedmana lub Aschheima-Zondeka wypadają jeszcze negatywnie (Skalski, Sieroszewski i in.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>