Naczynia limfatyczne kobiecych narządów

Naczynia limfatyczne kobiecych narządów rodnych łączą się z pewnymi skupieniami węzłów, z których głębiej położone odgrywają w ginekologii dużą rolę w przebiegu raka macicy, ponieważ tworzą się w nich przerzuty tego nowotworu. Wchodzą w grę następujące, większe grupy węzłów chłonnych: i. Zespół węzłów biodrowych łub podbrzusznych (glandulae lympha- ticae iliacae ud hypogastricae), który składa się z dwóch części. Część położona wyżej zajmuje rozwidlenie tętnicy biodrowej wspólnej i tętnicę biodrową zewnętrzną aż do więzadła pachwinowego Pou- parta. Część położona niżej ma swą siedzibę w sąsiedztwie tętnicy macicznej.

Węzły lędźwiowe (gland. lymph. lumbales) tworzą łańcuch w okolicy dolnej części brzusznej tętnicy głównej i dolnej żyły próżnej. Do tego skupienia węzłów zdążają naczynia chłonne z jajnika, jajowodu i dna macicy. Grupa ta tworzy jakby trzy mniejsze skupienia, z których jedno leży bliżej linii środkowej, a dwa bardziej ku obwodowi.

Węzły krzyżowe (gland. lymph. sacrales) łączą się z drogami chłonnymi tylnego sklepienia pochwy i części pochwowej macicy. Do tej grupy należałoby zaliczyć również węzły pojedyncze leżące między pochwą a odbytnicą.

Te trzy skupiska węzłów chłonnych są położone głęboko i niektóre Ryc. 25. Naczynia chłonne części rodnych.z nich w dość znacznym oddaleniu od narządów rodnych kobiety. Największe znaczenie dla zabiegów operacyjnych z powodu raka mają węzły biodrowe.

Węzły chłonne pachwinowe (gland. lymph. inguinales) stanowią odrębną grupę. Dzielą się one na dwie części łączące się z sobą. Jedna z nich leży bardziej powierzchownie w okolicy powięzi sitowatej (fasda cribrosa), druga – głębiej. Zbierają one limfę ze sromu i dolnego odcinka pochwy.

Naczynia chłonne odprowadzające limfę z jajników i jajowodów towarzyszą naczyniom krwionośnym jajnika, po wydostaniu się z więzadła szerokiego krzyżują się z moczowodem powyżej grzebienia miednicy kostnej i uchodzą ostatecznie do bocznej grupy węzłów lędźwiowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>