Nadplytkowość

Inne środki lecznicze często stosowane, jak rutozyd, cyklonamina, kwas askorbowy, kwas epsilonaminokapronowy, jakkolwiek nie mają wpływu na samą małopłytkowość, mogą łagodzić objawy skazy krwotocznej.

Nadplytkowość. Znacznie rzadszym powikłaniem polekowym od maio- płytkowości jest nadpłytkowość, którą obserwowano niekiedy podczas leczenia winkrystyną, epinefryną i mikonazolem [8].

W normalnych warunkach polekowe upośledzenie agregacji krwinek płytkowych nie ma znaczenia klinicznego, gdyż nie powoduje skazy krwotocznej u zdrowych osób. Krwawienia mogą pojawić się dopiero w szczególnych przypadkach: stresu, urazu, porodu, u noworodków, po zabiegach operacyjnych oraz u osób z wrodzonymi łub nabytymi koagul opatiami (hemofilie, choroba von Wilłebranda, podawanie inhibitorów krzepnięcia, leczenie antykoagulantami).

Polekowe skazy krwotoczne naczyniowe. Wiele leków może spowodować powstawanie plamicy naczyniowej (vasculilis allergica – tab. 25.20.

Rozpoznanie można ustalić po wyłączeniu malopłytkowości i innych rodzajów skazy krwotocznej.

Krwawienia występujące podczas leczenia lekami przeciwkrzepliwymi. Uwzględnienie wskazań i przeciwwskazań oraz dokładna kontrola kliniczna i laboratoryjna są nieodzowne przy zapobieganiu krwawieniom podczas leczenia lekami przeciwkrzepliwymi. Ryzyko wystąpienia krwawień znacznie wzrasta, gdy przedłużenie czasu protrombinowego u chorych przekracza 4-krotnie wartość standardowego preparatu tromboplas- tyny (wskaźnik protrombinowy poniżej 30%).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>