POLEKOWE ZESPOŁY ZŁEGO WCHŁANIANIA

Przez pojęcie zespołu złego wchłaniania należy rozumieć różne zaburzenia metaboliczne i kliniczne spowodowane upośledzonym wchłanianiem składników pokarmowych w jelicie. Pod względem klinicznym zespól upośledzonego wchłaniania może objawiać się tłuszczowymi stolcami i chudnięciem, cechami niedoboru witamin z grupy B, witaminy A, witaminy D, kwasu foliowego, witaminy K, żelaza, niekiedy niedoboru białek, zaburzeń wchłaniania wapnia i odwodnieniem. Zakłada się, że objaw tłuszczowych stolców występuje wtedy, gdy przy diecie zawierającej 100 g/24h tłuszczu wydala się z kałem więcej niż 7% tej ilości, a masa kałowa nie przekracza 100 g/24 h. Według Croftona [8] tłuszczowe stolce mogą być wywołane przez:

– 1) zaburzenia w tworzeniu miceli zależne od zmian w wydzielaniu i krążeniu kwasów żółciowych!

– 2) zaburzenia w trawieniu tłuszczów spowodowane niedoborem lJpaz

– 3) ograniczenia wchłaniania wywołane zmianami strukturalnymi błony śluzowej jelit (zanik kosmków jelitowych)

– 4) upośledzenia w tworzeniu chylomikronów w wyniku zahamowania syntezy [}-lipoprotein (abetalipoproteinemia)

– 5) zaburzenia w transporcie chylomikronów w chlonce.

Jak wynika z tego podziału, trawienie i wchłanianie tłuszczów może ulegać zaburzeniom na różnych etapach tych procesów. Zanik kosmków i mikrokosmków jelitowych prowadzi do upośledzonego trawienia błonowego i, co się z tym wiąże, upośledzonego wchłaniania na drodze uszkodzenia mechanizmów enzymatycznych umiejscowionych w mikro- kosmkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>