Poród jest dalszym ciągiem przemian ciążowych

W poprzednich rozdziałach zapoznaliśmy się z budową i układem warstw mięsnych macicy. W cżasie ciąży warstwy te zostają tak przegrupowane, że w czasie porodu tworzą dwie części macicy, czynną nej części macicy nie tylko zostają rozciągnięte włókna mięsne warstwy zewnętrznej, lecz i średniej, a tym samym i włókna sięgające do ujścia zewnętrznego-. A zatem stale wzrastająca prężność jaja, nie tylko unosi dno ku górze, lecz rozciąga dolną część macicy i zwieracze obu ujść. Dlatego około 34—36 tygodnia ciąży możemy obserwować rozwieranie się ujścia wewnętrznego, a tuż przed porodem i zewnętrznego. Ponieważ w dolnej części macicy liczba włókien zmniejsza się i cieńczeje, a w dnie i górnej części trzonu jest ich znaczniej więcej, robi to wrażenie pozornego przesuwania ¡się warstw mięsnych od dołu w kierunku dna. Prócz tego bóle ciążowe powodują czynne przesuwanie się warstw mięsnych trzonu ku górze i wówczas zarysowuje się wyraźnie dolny odcinek. Ostatecznie wykształcenie się jego jest następstwem działania bólów tak, iż w końcu ciąży macica podzieli się na dwie części, czynną i bierną, których granicę stanowi pierścień skurczowy. Pod wpływem prężnośoi jaja, równocześnie z podnoszeniem się dna macicy, zostają pociągane i przyczepy mięśni warstwy zewnętrznej, przymocowane od tyłu w okolicy .wiązadeł krzyżowo- macicznych i warstwy średniej, dochodzące aż do okolicy ujścia wewnętrznego. Skutkiem tego, tylna ściana macicy wyprostowuje się, przytrzymana przez przyczepy więzadeł krzyżowo-macicznych, lecz nie wypukła się, bo przeszkadza temu występ kości krzyżowej. Ponieważ kurczą się i rozciągają włókna warstwy zewnętrznej i średniej, dochodzące do wargi tylnej i zwieracza ujścia zewnętrznego, skraca się warga tylna i ujście zewnętrzne przesuwa się ku tyłowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>